رگزایی عصب آسیب دیده تحت اثر سلول درمانی تجربی

تاریخ انتشار: شنبه 16 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

آنالیزهای کمی عروق خونی در بخش دیستال عصب سیاتیک رت، بعد از ligation برای 40 ثانیه و تجویز ساب پری نوریال سلول های بنیادی مزانشیمی یا سلول های منفرد شده طناب نخاعی جنینی رت، بوسیله ردیابی ایمنوهیستوشیمی فاکتور وون ویلبراند (به عنوان یک مارکر سلول های اندوتلیالی عروق خونی) صورت گرفت. مشخص شد که تعداد عروق خونی به ازای محدوده واحد تنه عصبی، 21 روز بعد از آسیب و تجویز سلول های بنیادی مزانشیمی، در مقایسه با گروه کنترل(عصب آسیب دیده)، به طور میانگین 5/1 برابر افزایش یافت. بعد از تجویز سلول های متفرد شده طناب نخاعی جنینی، این اثر مشاهده نشد. تصور می شود که سلول های بنیادی مزانشیمی، رشد عروق عصب آسیب دیده را از طریق تولید فاکتورهای رگزایی تحریک می کنند.

Bull Exp Biol Med. 2018 May;165(1):161-165. doi: 10.1007/s10517-018-4120-z. Epub 2018 May 24.

Vascularization of the Damaged Nerve under the Effect of Experimental Cell Therapy.

Petrova ES1, Isaeva EN2, Kolos EA2, Korzhevskii DE2.

Abstract

Quantitative analysis of blood vessels in the distal segment of rat sciatic nerve after its ligation for 40 sec and subperineurial administration of mesenchymal stem cells or dissociated cells of rat embryonic spinal cord was carried our by immunohistochemical tracing of von Willebrand factor, a marker of endothelial cells of blood vessels. It was found that the number of blood vessels per unit area of the nerve trunk in 21 days after injury and administration of mesenchymal stem cells increased by more than 1.5 times in comparison with the control (damaged nerve). After administration of dissociated cells of the embryonic spinal cord, this effect was not observed. It is assumed that mesenchymal stem cells stimulate the growth of vessels of the damaged nerve via production of angiogenic factors.

PMID: 29797137
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان