سلول های iPS و پیری

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 11 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

علاوه بر کشف این مطلب که سلول های بالغ می توانند برای  تبدیل شدن به سلول های بنیادی پرتوان بازبرنامه ریزی شوند، نوآوری های فنی آنالیز داده های حجیم و هم چنین فن آوری های پیشرفته ای مانند تکنیک های برنامه ریزی هسته ای و سیستم های ویرایش ژنومی، یک تغییر پارادایم بزرگ را در زمینه طب بازساختی و پیری ایجاد کرده اند. این شبیه نوعی از جنبش های زیستی مولکولی عهد رنسانس برای پاسخ به سوالی در 120 سال قبل است(D'ofi Venons Nous Que Sommes Nous Oi Allons Nous) که بوسیله پل گوگوئین اظهار شد. این فن آوری ها ما(به ویژه محققان ناپایدار با روحیه های چالش برانگیز) را قادر می سازد،  نه تنها به صورت پویا، بلکه به صورت کیفی و بصری به طور سیستماتیک، مکانیسم های دخیل تک ژن، تک مولکول، تک سلولی و شبکه های پیچیده درون تنی را ترکیب کرده و از سلول به اندام و فرد برسند، و به دنبال بینش مکانیکی به "زندگی، پیری، بیماری، و مرگ" و در نتیجه کنترل آن ها برسند. در این جا ما یافته های مربوط به موضوعات داغ اخیر که روی طب بازساختی، پیری سلولی و پیری فرد و هم چنین بیماری های مرتبط با پیری فوکوس دارند را مرور می کنیم و سپس ارتباطات عملکردی بین فرایندهای بازبرنامه ریزی و سیگنال های پیری را مورد بحث قرار می دهیم.

Nihon Rinsho. 2016 Sep;74(9):1560-1564.

iPSCs and aging.

[Article in Japanese]

Sakuma I, Tanaka T.

Abstract

In addition to the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent stem cells(iPS cells), the technical innovations of big-data analyses as well as the cutting- edge technologies such as nuclear reprogramming technique and genome-editing system are emerging a big paradigm shift in the field of regenerative medicine and aging. This is bonafide a kind of the molecular biological movement of the Renaissance to answer the question of 120 years ago "D'ofi Venons Nous Que Sommes Nous Oi Allons Nous", a testament of Paul Gauguin. These technologies enable us, particularly inexhaustible researchers with challenging spirits, not only to dynamically, qualitatively and visually systematically understand underling mechanisms of single gene, single molecule, single cell and their complicated networks in vivo with broadly combining them from cells to organs and individuals', but also to pursue the mechanistic insight into "Life, Aging, Disease, and Death" and thereby con- trol them. We herein review about recent hot topic findings focused on regenerative medicine, cellular senescence & aging as well as aging-related disease, and then discuss the functional interconnection between reprogramming process and senescence signal.

PMID: 30557493
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان