هورمون تیروئید روی زیست شناسی سلول های بنیادی مزانشیمی در ریز محیط توموری اثر می گذارد

تاریخ انتشار: جمعه 08 آذر 1398 | امتیاز: Article Rating

پیام رسانی غیر کلاسیک هورمون تیروئید از طریق گیرنده اینتگرین αvβ3 سطح سلولی، روی اغلب سلول های سرطانی و سلول های اندوتلیالی در حال تکثیر بیان می شود و نشان داده شده است که موجب تکثیر و بقای سلول های توموری و هم چنین رگزایی می شوند. تومورها درون ریز محیط پیچیده ای تکوین می یابند که از انواع مختلف سلول ها از جمله سلول های بنیادی مزانشیمی ترکیب شده است. این سلول های پیش ساز چند توان به طور فعال وارد تومورهای در حال رشد می شوند و در آن جا به سلول های شبه فیبروبلاستی مرتبط با سرطان و پری سیت های تثبیت کننده عروق خونی تمایز می یابند و بنابراین از شبکه فیبرو-عروقی تومور حمایت می کنند. بیان اینتگرین αvβ3 روی سلول های بنیادی مزانشیمی آن ها را به تحریک هومورن تیروئیدی حساس می سازد. در واقع، مطالعه ما برای اولین بار نشان داد که هورمون های تیروئیدی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سمت فنوتیپ شبه پری سیتی یا فیبروبلاستی مرتبط با کارسینوما و پاسخ دهنده به هیپوکسی و پیش رگزا که بوسیله ترشح فاکتورهای پیش رگزای پاراکرینی بی شمار مشخص می شود، پیش می برند و علاوه بر این منجر به مهاجرت، تهاجم و فراخوانی آن ها به ریز محیط توموری در یک مدل آزمایشگاهی کارسینومای هپاتوسلولار می شوند. یک متابولیت دآمینه شده هومورن تیروئید موسوم به tetrac که یک مهار کننده خاص عملکرد هورمون تیروئید در جایگاه هورمون است، این اثرات را معکوس می کند. تعدیل پیام رسانی سلول های بنیادی مزانشیمی و فراخواندن هورمون های تیروئیدی از طریق اینتگرین αvβ3، لایه های بیشتری را به اثرات چند بعدی هورمون های تیروئیدی روی پیشرفت تومور اضافه می کند و کاربردهای مهمی برای مدیریت بیماران سرطانی دارد و یک مکانیسم جدید را برای فعالیت ضد توموری tetrac پیشنهاد می کند.

Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2019 Oct 24. doi: 10.1055/a-1022-9874. [Epub ahead of print]

Thyroid Hormone Effects on Mesenchymal Stem Cell Biology in the Tumour Microenvironment.

Schmohl KA1, Müller AM1, Nelson PJ1, Spitzweg C1.

Abstract

Non-classical thyroid hormone signalling via cell surface receptor integrin αvβ3, expressed on most cancer cells and proliferating endothelial cells, has been shown to drive tumour cell proliferation and survival, as well as angiogenesis. Tumours develop within a complex microenvironment that is composed of many different cell types, including mesenchymal stem cells. These multipotent progenitor cells actively home to growing tumours where they differentiate into cancer-associated fibroblast-like cells and blood vessel-stabilising pericytes and thus support the tumour's fibrovascular network. Integrin αvβ3 expression on mesenchymal stem cells makes them susceptible to thyroid hormone stimulation. Indeed, our studies demonstrated - for the first time - that thyroid hormones stimulate the differentiation of mesenchymal stem cells towards a carcinoma-associated fibroblast-/pericyte-like and hypoxia-responsive, pro-angiogenic phenotype, characterised by the secretion of numerous paracrine pro-angiogenic factors, in addition to driving their migration, invasion, and recruitment to the tumour microenvironment in an experimental hepatocellular carcinoma model. The deaminated thyroid hormone metabolite tetrac, a specific inhibitor of thyroid hormone action at the integrin site, reverses these effects. The modulation of mesenchymal stem cell signalling and recruitment by thyroid hormones via integrin αvβ3 adds a further layer to the multifaceted effects of thyroid hormones on tumour progression, with important implications for the management of cancer patients and suggests a novel mechanism for the anti-tumour activity of tetrac.

PMID: 31648351
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان