ایزوپروترنول سلول های بنیادی روده ای را از آسیب ناشی از شیمی درمانی حفاظت می کند

تاریخ انتشار: جمعه 08 آذر 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه و هدف: آسیب به سلول های اپی تلیالی روده ای و موکوس، موثر بودن شیمی درمانی را بدلیل مکانیسم های دخیل ناشناخته محدود می کند. اطلاعات اندکی موجود است که چگونه سیستم عصبی اینتریک تکثیر، تمایز، نقص و بازسازی سلول های بنیادی روده ای را تنظیم می کند. ما در حال حاضر به بررسی اثرات ایزوپروترنول روی سلول های بنیادی روده ای آسیب دیده القا شده بوسیله درمان شیمی درمانی در موش پرداختیم.

رویکرد تجربی:

 اثرات مهار اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک روی سلول های بنیادی روده ای ارزیابی شد. حفاظت ایزوپروترنول روی سلول های بنیادی روده ای در حضور غیاب 5-فلوئوراوراسیل(5FU) یا سیس پلاتین(CP) ارزیابی شد. آپوپتوز سلولی، چرخه سلولی، پیام رسانی PI3K-Akt و پیام رسانی NF-κB در سلول های بنیادی روده ای مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج کلیدی:

 مهار کننده 6-OHDA عصب سمپاتیک یک اثر تعیین کننده روی تعداد و عملکرد سلول های بنیادی روده ای داشت. تیمار با 5FU‌و CP هم به سلول های بنیادی روده ای و هم به اعصاب سمپاتیک آسیب رساند. به طور قابل توجه، ایزوپروترنول ریکاوری سلول های بنیادی روده ای تحت تیمار با 5FU و CP را تسریع کرد. حفاظت ایزوپروترنول روی سلول های بنیادی روده ای آسیب دیده بوسیله گیرنده آدرنرژیک β2 وساطت می شود. نقش سودمند ایزوپروترنول عمدتا بوسیله کاهش آپوپتوز سلولی القا شده بوسیله تیمار با 5FU صورت می گیرد که ممکن است در تنظیم مناسب مسیر پیام رسانی NF-κB بوسیله استفاده از ایزوپروترنول مشارکت داشته باشد.

جمع بندی و کاربردها:

استفاده از ایزوپروترنول یک مسیر جدید برای کاهش آسیب به سلول های بنیادی روده ای تحت شرایط استرس شیمی درمانی است.

Br J Pharmacol. 2019 Oct 24. doi: 10.1111/bph.14883. [Epub ahead of print]

Isoproterenol protects intestinal stem cells from chemotherapy-induced damage.

Zeng H1, Li H1, Yue M1, Fan Y1,2, Cheng J1, Wu X1, Xu R1, Yang W1, Li M3, Tang J1, Chen H1, Kuang B1, Fan G1,2, Zhu Q1, Shao L1,2.

Abstract

BACKGROUND AND PURPOSE:

Damage to intestinal epithelial cells and mucosa limits the effectiveness of chemotherapy because of unknown underlying mechanism. It is little known how enteric nervous system regulates proliferation, differentiation, impairment and regeneration of intestinal stem cells. We currently investigated the effects of isoproterenol on the damaged intestinal stem cells induced by chemotherapeutic treatment in mice.

EXPERIMENTAL APPROACH:

The effects of inhibiting sympathetic and parasympathetic nerves on intestinal stem cells were examined. Protection of isoproterenol on intestinal stem cells was assessed in the presence or absence of 5-Fluorouracil (5FU) or cisplatin (CP). Cellular apoptosis, cell cycle, PI3K-Akt signaling and NF-κB signaling in intestinal stem cells were mechanistically evaluated.

KEY RESULTS:

Sympathetic nerve inhibitor 6-OHDA had a detrimental effect on the number and function of intestinal stem cells. 5FU or CP treatment damaged both intestinal stem cells and sympathetic nerves. Notably, isoproterenol accelerated the recovery of intestinal stem cells under 5FU or CP treatment. The protection of isoproterenol on damaged intestinal stem cells is mediated by β2 adrenergic receptor. The beneficial role of isoproterenol was mainly mediated by decreasing cellular apoptosis induced by 5FU treatment, which might contribute to fine-tuning regulating NF-κB signaling pathway by isoproterenol administration.

CONCLUSION AND IMPLICATIONS:

Administration with isoproterenol is a new avenue to ameliorate the damage to intestinal stem cells under chemotherapeutic stress conditions.

PMID: 31648381
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان