پیام رسانی اینترلوکین 6 ظهور سلول های بنیادی خون ساز را تنظیم می کند

تاریخ انتشار: جمعه 08 آذر 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، همه رده های سلول های خونی بالغ را در تمام طول زندگی موجود تولید می کنند. در مهره داران، سلول های بنیادی خون ساز از گذار اندوتلیوم خون ساز(HE) در کف آئورت پشتی جنینی تولید می شوند. اخیرا ثابت شده است که مجموعه ای از فاکتورهای پیش التهابی مانند TNFα، اینترفرون گاما و گیرنده 4 شبه Toll نقش کلیدی را در تخصصی شدن سلول های بنیادی خون ساز بازی می کنند. با این حال ، مکمل کامل ورودی های سیگنالینگ لازم تاکنون ناشناخته مانده است. در این جا، ما نشان می دهیم که اینترلوکین 6R(IL6R) از طریق اینترلوکین 6 برای تولید سلول های بنیادی خون ساز مورد نیاز و کافی است. ما دریافتیم که Notch، اینترلوکین 6R را بوسیله تنظیم بیانش در اندوتلیوم خون ساز و در سلول های بنیادی خون ساز فعال می کند. ترشح اینترلوکین 6 عمدتا از سلول های میلوئیدی مستقل از سلول های بنیادی خون ساز منشا می گیرند(نه از سلول های بنیادی خون ساز و سلول های اندوتلیالی عروقی مجاور). علاوه بر این، پیام رسانی اینترلوکین 6 تکوین عروقی یا تولید اریتروسیت های اولیه را تحت تاثیر قرار نمی دهد. در مجموع، نتایج ما یک ارتباط پیش از این در نظر گرفته نشده را بین پیام رسانی اینترلوکین 6 و تولید سلول های بنیادی خون ساز نشان می دهد و دیدگاه های جدیدی را در مورد بازسازی سلول های بنیادی خون ساز با استفاده از فاکتورهای پیش التهابی در شرایط برون تنی ارائه می دهد.

Exp Mol Med. 2019 Oct 24;51(10):124. doi: 10.1038/s12276-019-0320-5.

Interleukin-6 signaling regulates hematopoietic stem cell emergence.

Tie R1,2,3,4,5, Li H1,2, Cai S1,2, Liang Z1,2, Shan W1,2, Wang B1,2, Tan Y1,2, Zheng W1,2, Huang H6,7,8,9.

Abstract

Hematopoietic stem cells (HSCs) produce all lineages of mature blood cells for the lifetime of an organism. In vertebrates, HSCs derive from the transition of the hemogenic endothelium (HE) in the floor of the embryonic dorsal aorta. Most recently, a series of proinflammatory factors, such as tumor necrosis factor-α, interferon-γ, and Toll-like receptor 4, have been confirmed to play a key role in HSC specification. However, the full complement of necessary signaling inputs remains unknown to date. Here, we show that interleukin-6R (IL6R) via IL6 is required and sufficient for HSC generation. We found that Notch activates IL6R by regulating its expression in the HE and in HSCs. The secretion of IL6 mainly originates from HSC-independent myeloid cells, but not from HSCs and their adjacent vascular endothelial cells. In addition, blocking IL6 signaling does not affect vascular development or the production of primitive erythrocytes. Taken together, our results uncover a previously obscure relationship between IL6 signaling and HSC production and provide new insights into HSC regeneration using proinflammatory factors in vitro.

PMID: 31649245
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان