نگهداری سلول های بنیادی پرتوان انسانی تحت شرایط کشت عاری از محصولات جانوری و تعریف شده از نظر شیمیایی

تاریخ انتشار: جمعه 08 آذر 1398 | امتیاز: Article Rating

پیش از این، اغلب سلول های بنیادی جنینی انسانی و سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی روی لایه های تغذیه کننده و محیط از نظر شیمیایی تعریف نشده کشت می شوند. محیط آن ها که مربوط به سلول های تغذیه کننده یا محصولات جانوری است اغلب اثر زیادی روی پیوستگی کشت سلولی دارد. مزیت های واضحی از سیستم کشت تعریف شده، عاری از محصولات جانوری و بدون لایه تغذیه کننده برای کشت سلول های بنیادی پرتوان وجود دارد، زیرا تداوم در فرمولاسیون مانع از تغییرات و تنوع از کشتی به کشت دیگر می شود. حذف همه ترکیبات غیر انسانی، خطرات سلامتی را برای کاربردهای پایین دست کاهش می دهد و محیط آن ها واکنش های ایمنولوژیک بالقوه مربوط به سلول های بنیادی را کاهش می دهد. بنابراین، تکوین سیستم های کشت سلول های بنیادی پرتوان بدون لایه تغذیه کننده،‌ فوکوس مهمی روی تحقیقات سلول های بنیادی پرتوان انسانی داشته است. اخیرا، محققین  انواع سیستم های کشت را در ترکیب مشخص، ماتریکس و محیط عاری از مشتقات جانوری  ایجاد کرده اند که از رشد و تمایز سلول های بنیادی پرتوان حمایت می کند. در این جا ما روش های کشت دقیقی از سلول های بنیادی پرتوان انسانی تحت شرایط کشت عاری از محصولات جانوری و تعریف شده از نظر شیمیایی توصیف کرده ایم که از ویترونکتین و محیط TeSR-E8 شامل مکمل زیست فعال لیزوفسفولیپید برای پیشبرد تکثیر سلول های بنیادی پرتوان القایی و حفظ بنیادینگی آن ها استفاده می کند.

Int J Stem Cells. 2019 Oct 31. doi: 10.15283/ijsc19090. [Epub ahead of print]

Maintenance of hPSCs under Xeno-Free and Chemically Defined Culture Conditions.

Lim JJ1, Kim HJ1, Rhie BH1, Lee MR2, Choi MJ3, Hong SH4, Kim KS1,5.

Abstract

Previously, the majority of human embryonic stem cells and human induced pluripotent stem cells have been derived on feeder layers and chemically undefined medium. Those media components related to feeder cells, or animal products, often greatly affect the consistency of the cell culture. There are clear advantages of a defined, xeno-free, and feeder-free culture system for human pluripotent stem cells (hPSCs) cultures, since consistency in the formulations prevents lot-to-lot variability. Eliminating all non-human components reduces health risks for downstream applications, and those environments reduce potential immunological reactions from stem cells. Therefore, development of feeder-free hPSCs culture systems has been an important focus of hPSCs research. Recently, researchers have established a variety of culture systems in a defined combination, xeno-free matrix and medium that supports the growth and differentiation of hPSCs. Here we described detailed hPSCs culture methods under feeder-free and chemically defined conditions using vitronetin and TeSR-E8 medium including supplement bioactive lysophospholipid for promoting hPSCs proliferation and maintaining stemness.

PMID: 31658510
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان