ارزیابی اثرات سمی اکراتوکسین A در سلول های بنیادی جنینی انسانی

تاریخ انتشار: جمعه 27 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

اکراتوکسین A یا OTA یک مایکوتوکسین تولید شونده بوسیله گونه های مختلف Aspergillus و Penicillium است و به عنوان یک آلودگی شایع در غذا و غذای جانوران در سراسر دنیا محسوب می شود. از طرف دیگر، سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESCs) به عنوان یک مدل ارزشمند برای ارزیابی سمیت جنینی در نظر گرفته می شوند. در این مطالعه، ما اثرات به طور بالقوه سمی اکراتوکسین A در سلول های بنیادی جنینی انسانی را ارزیابی می کنیم. با استفاده از تکنیک های کشت برون تنی، مارکرهای سلولی خاص و رویکردهای زیستی مولکولی ما دریافتیم که اکراتوکسین A اثرات سمی ملایمی را در سلول های بنیادی جنینی انسانی تولید می کند که از طریق مهار چسبندگی، بقا و تکثیر سلول در یک روش وابسته به دوز صورت می گیرد. بنابراین، ما نشان می دهیم که سلول های بنیادی جنینی یک مدل انسانی و سلولی ارزشمند را برای مطالعات سمیت شناسی با توجه به مرحله پیش لانه گزینی تکوین جنین انسانی ارائه می دهند.

Toxins (Basel). 2019 Apr; 11(4): 217.

Published online 2019 Apr 10. doi: 10.3390/toxins11040217

PMCID: PMC6521021

Assessment of Toxic Effects of Ochratoxin A in Human Embryonic Stem Cells

Slaven Erceg,1,* Eva María Mateo,2 Iván Zipancic,3 Francisco Javier Rodríguez Jiménez,1 María Amparo Pérez Aragó,1 Misericordia Jiménez,2 José Miguel Soria,4 and Mª Ángeles Garcia-Esparza5,*

Abstract

Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin produced by different Aspergillus and Penicillium species, and it is considered a common contaminant in food and animal feed worldwide. On the other hand, human embryonic stem cells (hESCs) have been suggested as a valuable model for evaluating drug embryotoxicity. In this study, we have evaluated potentially toxic effects of OTA in hESCs. By using in vitro culture techniques, specific cellular markers, and molecular biology procedures, we found that OTA produces mild cytotoxic effects in hESCs by inhibiting cell attachment, survival, and proliferation in a dose-dependent manner. Thus, we suggest that hESCs provide a valuable human and cellular model for toxicological studies regarding preimplantation stage of human fetal development.

PMID: 30974856
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان