سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت ها را در برابر آسیب ریوی ناشی از آمیودارون محافظت می کنند

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

فیبروز ریوی(PF) یک بیماری ریوی پیشرونده و برگشت ناپذیر است که بوسیله پیش آگهی ضعیف با گزینه های درمانی محدود مشخص می شود. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های چند توانی هستند که توانایی خودنوزایی و تمایز به بافت های متعدد را دارند و بنابراین به عنوان یک گزینه درمانی جدید در نظر گرفته می شوند. مطالعه حاضر در صدد بررسی اثرات آنتی فیبروزی احتمالی سلول های بنیادی مزانشیمی تمایز نیافته مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) روی فیبروز ریوی القا شده در شرایط آزمایشگاهی بوسیله آمیودارون(AMD) در رت ها بود. آمیودارون(30 میلی گرم/کیلوگرم) به صورت خوراکی و به صورت یک بار در روز برای 12 هفته متوالی به رت ها داده شد تا فیبروز ریوی در آن ها القا شود. بدنبال اثبات آسیب ریوی با ارزیابی های هیستوپاتولوژیک، AD-MSCs (دو و چهار میلیون سلول بنیادی مزانشیمی تمایز نیافته) یک بار به صورت درون سیاهرگی تزریق شدند و در ادامه رت ها به مدت دو ماه تحت نظر بودند.  آمیودارون تکثیر سلول های فیبروبلاستی موضعی در بافت پیرامون برانشیول ها و هم چنین بین آلوئول های آمفیزمی کلاپس کرده، القا کرد. هم چنین، آمیودارون به طور قابل توجهی سطح FGF7 سرومی و ریوی هموژن، CC16 و سیتوکراتین 19(CK19) و هم چنین بیان iNOS و NFκB در آلوئول های ریوی را افزایش داد. علاوه بر این، آمیودارون منجر به رسوب کلاژن اضافی و بیان α-SMA شد. همه یافته ها به طور قابل توجهی سلول درمانی در هر دو دوز را نشان داد و این در حالی بود که اثر بیشتر در دوز بالاتر اتفاق افتاد که نشان دهنده شواهدی است که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی می توانند رویکرد امیدوار کننده ای برای درمان فیبروز ریوی باشند.

Appl Biochem Biotechnol. 2020 Jan 17. doi: 10.1007/s12010-020-03227-8. [Epub ahead of print]

Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Protect Against Amiodarone-Induced Lung Injury in Rats.

Radwan SM1Ghoneim D2Salem M2Saeed M2Saleh Y2Elhamy M2Wael K2Shokair O2Wahdan SA3.

Abstract

Pulmonary fibrosis (PF) is a progressive and irreversible lung disease, characterized by poor prognosis with limited treatment options. Mesenchymal stem cells (MSCs) are multi-potent cells having the ability to self-renew and differentiate into multiple tissues, thus considered a novel treatment option. The present study aimed to investigate the possible antifibrotic effect of undifferentiated adipose tissue-derived mesenchymal stem cell (AD-MSC) therapy on PF experimentally induced in rats using amiodarone (AMD). AMD (30 mg/kg) was given orally, once daily for 12 consecutive weeks to induce lung fibrosis. Following the confirmation of lung damage with histopathological examination, AD-MSCs (2 × 106 and 4 × 106 undifferentiated MSCs) were injected once intravenously, followed by 2 months for treatment. AMD induced focal fibroblastic cells proliferation in the peribronchiolar tissue, as well as in between the collapsed emphysematous alveoli. Also, AMD significantly increased serum and lung homogenate fibroblast growth factor-7 (FGF7), Clara cell protein-16 (CC16), and cytokeratin -19 (CK19) levels, as well as the expression of both iNOS and NFкB in the lung alveoli. Moreover, AMD caused excessive collagen deposition and increased alpha smooth muscle actin (α-SMA) expression. All findings significantly regressed on stem cell therapy in both doses, with superior effect of the high dose, providing evidence that adipose tissue-derived MSCs could be a promising approach for the treatment of PF. Graphical Abstract.

PMID: 31950448
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان