دستورالعمل ها و تعاریف برای تحقیق روی گذار اپی تلیالی به مزانشیمی

تاریخ انتشار: شنبه 13 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) شامل تغییرات دینامیک در سازماندهی سلولی از فنوتیپ اپی تلیالی به مزانشیمی است که منجر به تغییرات عملکردی در مهاجرت و تهاجم سلولی می شود. گذار اپی تلیالی-مزانشیمی در طیف متنوعی از شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک رخ می دهد و حاصل مجموعه حفاظت شده ای از سیگنال های القایی، تنظیم کننده های رونویسی و افکتورهای پایین دست است. با بیش از 5700 مقاله چاپ شده در Web of Science تنها در سال 2019، تحقیق روی گذار اپی تلیالی-مزانشیمی گستردگی سریعی داشته است. این علاقه رو به رشد حاکی از نیازمند به اجماع بین محققین در زمان تحقیق روی گذار اپی تلیالی-مزانشیمی است. این توافق نامه که بوسیله انجمن بین المللی EMT  یا TEMTIA وساطت می شود، نتیجه یک بحث دو ساله در بین محققین گذار اپی تلیالی-مزانشیمی است و در صدد شفاف سازی و تعریف و ارائه تعاریف و دستورالعمل هایی برای تحقیقات گذار اپی تلیالی-مزانشیمی در مقالات آینده است. ما اطمینان داریم که این دستورالعمل ها به کاهش سوء تفاهم و تفسیر نادرست از داده های تحقیقاتی تولید شده در مدل های مختلف تجربی و ترویج همکاری بین رشته ای برای شناسایی و پرداختن به سؤالات باز کلیدی در این زمینه تحقیق کمک می کند . ضمن شناخت اهمیت حفظ تنوع در رویکردهای آزمایشی و چارچوبهای مفهومی ، تأکید می کنیم که سهم ماندگار تحقیقات EMT در افزایش درک ما از فرآیندهای توسعه و مبارزه با سرطان و سایر بیماریها بستگی به تصویب یک اصطلاحات یکپارچه برای توصیف EMT دارد.

Nat Rev Mol Cell Biol. 2020 Apr 16. doi: 10.1038/s41580-020-0237-9. [Epub ahead of print]

Guidelines and definitions for research on epithelial-mesenchymal transition.

Yang J1Antin P2Berx G3Blanpain C4Brabletz T5Bronner M6Campbell K7Cano A8Casanova J9Christofori G10Dedhar S11Derynck R12Ford HL13Fuxe J14García de Herreros A15Goodall GJ16Hadjantonakis AK17Huang RJY18Kalcheim C19Kalluri R20Kang Y21Khew-Goodall Y22Levine H23Liu J24Longmore GD25Mani SA26Massagué J27Mayor R28McClay D29Mostov KE30Newgreen DF31Nieto MA32Puisieux A33,34Runyan R2Savagner P35Stanger B36Stemmler MP5Takahashi Y37Takeichi M38Theveneau E39Thiery JP40Thompson EW41Weinberg RA42Williams ED43Xing J44Zhou BP45Sheng G46EMT International Association (TEMTIA).

Abstract

Epithelial-mesenchymal transition (EMT) encompasses dynamic changes in cellular organization from epithelial to mesenchymal phenotypes, which leads to functional changes in cell migration and invasion. EMT occurs in a diverse range of physiological and pathological conditions and is driven by a conserved set of inducing signals, transcriptional regulators and downstream effectors. With over 5,700 publications indexed by Web of Science in 2019 alone, research on EMT is expanding rapidly. This growing interest warrants the need for a consensus among researchers when referring to and undertaking research on EMT. This Consensus Statement, mediated by 'the EMT International Association' (TEMTIA), is the outcome of a 2-year-long discussion among EMT researchers and aims to both clarify the nomenclature and provide definitions and guidelines for EMT research in future publications. We trust that these guidelines will help to reduce misunderstanding and misinterpretation of research data generated in various experimental models and to promote cross-disciplinary collaboration to identify and address key open questions in this research field. While recognizing the importance of maintaining diversity in experimental approaches and conceptual frameworks, we emphasize that lasting contributions of EMT research to increasing our understanding of developmental processes and combatting cancer and other diseases depend on the adoption of a unified terminology to describe EMT.

PMID: 32300252
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان