سلول های بنیادی مزانشیمی جفتی به عنوان ابزاری جایگزین برای آنژیوژنز درمانی

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

تنظیم نامناسب آنژیوژنز (رگزایی)، فرایندی است که در اختلالات متعددی از جمله پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی مشاهده می شود. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل آنژیوژنز هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشبرد آنژیوژنز ظهور کرده اند. اگرچه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان، انتخاب اول سلولی هستند اما بدست آوردن آن ها خود یک چالش محسوب می شود.جفت بدلیل این که اندامی با عروق زیاد است، به آسانی در دسترس است و از نظر اخلاقی مطلوب است  و منبع غنی از سلول های بنیادی مزانشیمی نیز محسوب می شود، تبدیل به یک جایگزین همگانی شده است. به طور مقایسه ای، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت(PMSCs) از نظر بالینی امیدوار کننده است که این امر به دلیل ویژگی های تکثیری، مهاجرتی، کلونی زایی و تعدیل کنندگی ایمنی آن است. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت ده ها سیتوکین و شیموکین کلیدی برای پیام رسانی آنژیوژنژیک و تسهیل کننده انتقال اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت را به عنوان درمانی هدفمند برای پیشبرد رگزایی آزاد می کنند. با این حال، هنوز چالش هایی از نظر ناهمگونی در جمعیت های جداسازی شده، سوالات در مورد منشا مادری یا جنینی بودن این سلول ها و تنوع در شرایط جداسازی و کشت در گزارش های پیشین، وجود دارد. با این وجود، نرخ رو به افزایشی از کارآزمایی های بالینی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت نشان داده یک شیفت به نفع این سلول ها بوده است. هدف کلی این مطالعه مروری نشان دادن اهمیت این سلول های به خوبی درک نشده و تاکید بر نیاز به بررسی بیشتر برای پتانسیل آنژیوژنیک آن ها به عنوان منبع جایگزین برای آنژیوژنز درمانی است.

Cell Mol Life Sci . 2020 Jan;77(2):253-265. doi: 10.1007/s00018-019-03268-1. Epub 2019 Aug 29.

Placental Mesenchymal Stromal Cells as an Alternative Tool for Therapeutic Angiogenesis

Suja Ann Mathew  1 Charuta Naik  2 Paul A Cahill  3 Ramesh R Bhonde  4

Abstract

Dysregulation of angiogenesis is a phenomenon observed in several disorders such as diabetic foot, critical limb ischemia and myocardial infarction. Mesenchymal stromal cells (MSCs) possess angiogenic potential and have recently emerged as a powerful tool for cell therapy to promote angiogenesis. Although bone marrow-derived MSCs are the primary cell of choice, obtaining them has become a challenge. The placenta has become a popular alternative as it is a highly vascular organ, easily available and ethically more favorable with a rich supply of MSCs. Comparatively, placenta-derived MSCs (PMSCs) are clinically promising due to their proliferative, migratory, clonogenic and immunomodulatory properties. PMSCs release a plethora of cytokines and chemokines key to angiogenic signaling and facilitate the possibility of delivering PMSC-derived exosomes as a targeted therapy to promote angiogenesis. However, there still remains the challenge of heterogeneity in the isolated populations, questions on the maternal or fetal origin of these cells and the diversity in previously reported isolation and culture conditions. Nonetheless, the growing rate of clinical trials using PMSCs clearly indicates a shift in favor of PMSCs. The overall aim of the review is to highlight the importance of this rather poorly understood cell type and emphasize the need for further investigations into their angiogenic potential as an alternative source for therapeutic angiogenesis.

PMID: 31468060
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان