خون بند ناف و سروم برای درمان بیماری های چشمی: یک مطالعه جامع

تاریخ انتشار: پنجشنبه 22 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

مشتقات متعدد خون برای درمان بیماری های چشمی مختلف که بخش خلفی یا قدامی چشم را تحت تاثیر قرار می دهند، پیشنهاد شده اند. منابع خونی ممکن است از خون محیطی خود بیمار(اتولوگ) تا بافت های اهدایی که عمدتا شامل خون محیطی آلوژن و خون بند ناف (UCB) است را شامل است. استفاده از حالت دوم باعث می شود که مقادیر زیادی سرون به طور هم زمان جمع آوری شود و این امر با امکان پذیر شدن درمان بیماران با شرایط عمومی ضعیف یا کم خونی و دیسکرازی خونی همراه است. محصولات مشتق از خون بند ناف دو استفاده بالقوه دارند. ابتدا، سروم در شکل قطره های چشمی می تواند به صورت موضعی در سطح چشم استفاده شود تا به طور موثری اختلالات قطعه قدامی مانند سندرم خشکی چشم یا نواقص اپی تلیالی قرنیه به دلایل مختلف را درم کنند. منطق و کارایی این کاربرد از غلظت های بالای اجزای از نظر زیستی فعال و فاکتورهای رشد موجود در خون بند ناف ناشی می شود که می توانند سطح چشم را تغذیه کنند. دوم، خون بند ناف، منبع غنی از سلول های بنیادی است که به دلیل این که می توانند به انواع سلول های بالغ از جمله سلول های قرنیه و شبکیه تمایز یابند در زمینه پزشکی بازساختی استفاده می شوند. بنابراین، سلول های بنیادی مشتق از خون بند ناف به عنوان یک درمان جایگزین برای درمان بیماری های شبکیه و عصب بینایی استفاده می شوند زیرا اغلب درمان های استاندارد موجود با شکست مواجه می شوند. مطالعه حاضر نتایج بالینی بدست آمده با استفاده از محصولات مشتق از خون بند ناف در زمینه چشم پزشکی و هم چنین محدودیت های موجود این محصولات در این زمینه را نشان می دهد. علاوه بر این، با توجه به ایجاد امیدوار کننده درمان های مبتنی بر خون بند ناف، مسیرهای احتمالی آینده در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد.

Ophthalmol Ther . 2020 Jun;9(2):235-248. doi: 10.1007/s40123-020-00239-9. Epub 2020 Feb 27.

Umbilical Cord Blood and Serum for the Treatment of Ocular Diseases: A Comprehensive Review

Giuseppe Giannaccare  1 Adriano Carnevali  2 Carlotta Senni  3 Laura Logozzo  1 Vincenzo Scorcia  1

Abstract

Several blood derivatives have been proposed for the treatment of various ocular diseases that affect either the anterior or the posterior segment of the eye. Blood sources may range from the patient's own peripheral blood (autologous) to donor tissues, mainly allogeneic peripheral blood and umbilical cord blood (UCB). The utilization of the latter permits the collection of a large amount of serum all at once, and is characterized by therapeutic feasibility in patients with a poor general condition or anemia and blood dyscrasia. Products derived from UCB have two potential uses. First, serum in the form of eye drops can be applied topically onto the ocular surface to efficiently treat anterior segment disorders such as dry eye syndrome or corneal epithelial defects with different etiologies. The rationale for and efficacy of this application derive from the high concentrations of biologically active components and growth factors in UCB, which can nourish the ocular surface. Second, UCB is a source of stem cells, which are used in the field of regenerative medicine because they differentiate into various mature cells, including corneal and retinal cells. Therefore, UCB-derived stem cells have been proposed as a replacement therapy for the treatment of retinal and optic nerve diseases, given that current standard treatments often fail. The present review explores the clinical results that have been obtained using UCB-derived products in the field of ophthalmology, as well as the current limitations of those products in this field. Furthermore, given the promising development of UCB-based therapies, possible future directions in this area are discussed.

PMID: 32107737
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان