نقش نوظهور میکروRNAهای خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی در بیماری های انسانی مربوط به بیماری و در درمان های مختلف طول عمر

تاریخ انتشار: جمعه 20 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

پیری موجودات شامل کاهش پیشرونده عملکرد اندام ها و افزایش مستعد بودن به بیماری های مرتبط با پیری است. این امر با پیری جمعیت های سلول های بنیادی درون بدن مرتبط است که ظرفیت سلول های بنیادی برای خودنوزایی، تمایزی و بازسازی بافت ها و اندام های آسیب دیده را کاهش می دهد. این مطالعه مروری قصد دارد که کشف کند چگونه پیری با تنظیم نامناسب وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی(SCEVs) و محموله miRNA مربوط به آن ها(SCEV-miRNAs) همراه است که RNAهای غیر کد کننده کوتاهی هستند که در تنظیم بعد از رونویسی ژن های هدف دخیل هستند. شواهد اخیر نشان می دهد که در سلول های بنیادی در حال پیر شدن، SCEV-miRNAs نقش حیاتی را در تنظیم فرایندهای مختلفی بازی می کند که در پیری مشارکت می کنند: پیری سلولی، کاهش سلول های بنیادی، طول تلومر و ریتم سیرکادین. بنابراین، شفاف سازی بیشتر مکانیسم های مولکولی وابسته به پیری از طریق SCEV-miRNAs که اثرات پایین دست آن ها را اعمال می کند ممکن است درک بیشتر زیست شناسی پیری را مقدور سازد، نقش آن ها در عملکرد سلول های بنیادی را نشان دهد و اهداف مهم برای درمان های بازسازی کننده آینده را شناسایی کند. علاوه بر این، مطالعات اخیر ارزیابی کننده نقش درمانی SCEVs و SCEV-miRNAs در درمان بیماری های متعدد مرتبط با پیری نیز بحث می شود.

geing Res Rev . 2020 Jan;57:100979. doi: 10.1016/j.arr.2019.100979. Epub 2019 Nov 5.

Emerging Role of Stem Cell-Derived Extracellular microRNAs in Age-Associated Human Diseases and in Different Therapies of Longevity

Mujib Ullah  1 Nathan Norton Ng  2 Waldo Concepcion  2 Avnesh S Thakor  2

Abstract

Organismal aging involves the progressive decline in organ function and increased susceptibility to age-associated diseases. This has been associated with the aging of stem cell populations within the body that decreases the capacity of stem cells to self-renew, differentiate, and regenerate damaged tissues and organs. This review aims to explore how aging is associated with the dysregulation of stem cell-derived extracellular vesicles (SCEVs) and their corresponding miRNA cargo (SCEV-miRNAs), which are short non-coding RNAs involved in post-transcriptional regulation of target genes. Recent evidence has suggested that in aging stem cells, SCEV-miRNAs may play a vital role regulating various processes that contribute to aging: cellular senescence, stem cell exhaustion, telomere length, and circadian rhythm. Hence, further clarifying the age-dependent molecular mechanisms through which SCEV-miRNAs exert their downstream effects may inform a greater understanding of the biology of aging, elucidate their role in stem cell function, and identify important targets for future regenerative therapies. Additionally, current studies evaluating therapeutic role of SCEVs and SCEV-miRNAs in treating several age-associated diseases are also discussed.

PMID: 31704472
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان