تعدیل ایمنی بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) می توانند با قابلیت های چند توانی و خودنوزایی از بافت های بالغ مختلف مشتق شوند. مشخصه های عدم نگرانی های اخلاقی، داشتن ایمنی زایی پایین و دارا بودن عملکردهای تعدیل ایمنی، سلول های بنیادی مزانشیمی را کاندیداهای امیدوار کننده ای برای درمان های سلول های بنیادی می سازد. سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند زمانی که سیستم ایمنی فعالیت کمی دارد موجب پیشبرد التهاب شوند یا زمانی که سیستم ایمنی بیش از حد فعال است موجب کاهش التهاب شوند تا مانع از خود ایمنی یا حمله خودی شوند. این سلول ها بسیاری از سرکوب کننده های ایمنی را بیان می کنند و این امر موجب جابجایی آن ها برای تبدیل شدن از فنوتیپ پیش التهابیی به فنوتیپ ضد التهابی شود و منجر به سرکوب سلول های افکتور ایمنی و فعال شدن سلول های سرکوب کننده ایمنی شود. ما مکانیسم های کنترل کننده عملکرد تعدیل ایمنی این سلول ها، بویژه اثرات سرکوب کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی را در این مطالعه مروری مورد بحث قرار خواهیم داد.

Cell Prolif . 2020 Jan;53(1):e12712. doi: 10.1111/cpr.12712. Epub 2019 Nov 15.

Immune Modulation by Mesenchymal Stem Cells

Wei Jiang  1   2 Jianyong Xu  1   2   3

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) can be derived from various adult tissues with multipotent and self-renewal abilities. The characteristics of presenting no major ethical concerns, having low immunogenicity and possessing immune modulation functions make MSCs promising candidates for stem cell therapies. MSCs could promote inflammation when the immune system is underactivated and restrain inflammation when the immune system is overactivated to avoid self-overattack. These cells express many immune suppressors to switch them from a pro-inflammatory phenotype to an anti-inflammatory phenotype, resulting in immune effector cell suppression and immune suppressor cell activation. We would discuss the mechanisms governing the immune modulation function of these cells in this review, especially the immune-suppressive effects of MSCs.

PMID: 31730279
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان