سلول های استرومایی مزانشیمی جفتی به عنوان یک ابزار جایگزین برای آنژیوژنز درمانی

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

تنظیم نامناسب آنژیوژنز واقعه ای است که در اختلالات متعددی از جمله پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی مشاهده شده است. سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل آنژیوژنز یا رگزایی هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشبرد آنژیوژنز در نظر گرفته می شوند. اگرچه سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان، گزینه سلولی اولیه هستند، بدست آوردن آن ها به یک چالش تبدیل شده است. جفت به عنوان یک اندام پر عروق به یک جایگزین عمومی تبدیل شده است که به آسانی در دسترس است و از نظر اخلاقی نیز با داشتن منبع غنی از سلول های بنیادی مزانشیمی مطلوب هستند. به طور مقایسه ای، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت(PMSCs) به دلیل ویژگی های تکثیر کنندگی، مهاجرنی، کلونی زایی و تعدیل کنندگی ایمنی شان از نظر بالینی امیدوار کننده هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت، طیف وسیعی از سیتوکین ها و شیموکین های کلیدی برای پیام رسانی آنژیوژنز را آزاد می کنند و احتمال انتقال اگزوزوم های مشتق از PMSCs را به عنوان یک درمان هدفمند برای پیشبرد آنژیوژنز تسهیل می کنند. با این حال، هنوز چالش ناهمگونی در جمعیت های سلولی جداسازی شده و سوالات در مورد منشا مادری یا جنینی این سلول ها و تنوع در شرایط جداسازی و کشت پیش از این گزارش شده آن ها باقی مانده است. با این وجود، نرخ رشد کارآزمایی های بالینی با استفاده از PMSCs به وضوح یک جابجایی به نفع PMSCs را نشان می دهد. هدف کلی این مطالعه نشان دادن اهمیت این نوع سلول به طور ضعیف شناسایی شده و تاکید بر نیاز به بررسی بیشتر در مورد پتانسیل آنژیوژنز آن ها به عنوان منبعی جایگزین است.

Cell Mol Life Sci . 2020 Jan;77(2):253-265. doi: 10.1007/s00018-019-03268-1. Epub 2019 Aug 29.

Placental Mesenchymal Stromal Cells as an Alternative Tool for Therapeutic Angiogenesis

Suja Ann Mathew  1 Charuta Naik  2 Paul A Cahill  3 Ramesh R Bhonde  4

Abstract

Dysregulation of angiogenesis is a phenomenon observed in several disorders such as diabetic foot, critical limb ischemia and myocardial infarction. Mesenchymal stromal cells (MSCs) possess angiogenic potential and have recently emerged as a powerful tool for cell therapy to promote angiogenesis. Although bone marrow-derived MSCs are the primary cell of choice, obtaining them has become a challenge. The placenta has become a popular alternative as it is a highly vascular organ, easily available and ethically more favorable with a rich supply of MSCs. Comparatively, placenta-derived MSCs (PMSCs) are clinically promising due to their proliferative, migratory, clonogenic and immunomodulatory properties. PMSCs release a plethora of cytokines and chemokines key to angiogenic signaling and facilitate the possibility of delivering PMSC-derived exosomes as a targeted therapy to promote angiogenesis. However, there still remains the challenge of heterogeneity in the isolated populations, questions on the maternal or fetal origin of these cells and the diversity in previously reported isolation and culture conditions. Nonetheless, the growing rate of clinical trials using PMSCs clearly indicates a shift in favor of PMSCs. The overall aim of the review is to highlight the importance of this rather poorly understood cell type and emphasize the need for further investigations into their angiogenic potential as an alternative source for therapeutic angiogenesis.

PMID: 31468060
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان