سلول های بنیادی خون ساز موجود در گردش خون، سلول های پیش ساز اندوتلیالی و سلول های بنیادی سرطانی در بیماران مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار: کمک به تشخیص و پیش آگهی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

پیشینه و هدف: سلول های بنیادی خون ساز موجود در گردش خون(HSCs)، سلول های پیش ساز اندوتلیالی موجود در جریان خون(EPCs)، و سلول های بنیادی سرطانی در تکوین و پیشرفت تومور مشارکت می کنند و می توانند به پیش بینی نتایج بیمار کمک کنند. هدف این مطالعه بررسی فراوانی این سلول ها در خون محیطی بیماران مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار(HCC) و  کشف اهمیت پیش آگهی بالقوه آن ها در بیماران بود. روش ها: این مطالعه شامل 30 بیمار مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار و 20 کنترل سالم بود. سلول های HSCs و HPCs بوسیله مارکرهای CD45، CD34، CD133 و CD144 مشخص شدند و این در حالی بود که سلول های بنیادی سرطانی از طریق بیان مارکرهای سطحی CD45، CD44 و CD133 با استفاده از فلوسایتومتری مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج: میانگین درصد HSCs به طور قابل توجهی در بیماران مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار در مقایسه با کنترل پایین تر بود(p = .001)، در حالی که میانگین درصد EPCs موجود در زیر جمعیت HSCs در بیماران مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار به طور قابل توجهی در مقایسه با کنترل ها بیشتر بود(p = .002). تعداد کل سلول های بنیادی سرطانی درون 100 هزار سلول تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار23.5 ± 3.4  بود. هم چنین، میانگین درصد HSCs، EPCs و تعداد سلول های بنیادی سرطانی به طور قابل توجهی در بیماران مبت چندین آسیب کانونی کبدی در مقایسه با بیماران با یک آسیب کانونی کبدی به طور قابل توجهی افزایش یافت. هر دوی HSCs و EPCs ارتباط مثبت قابل ملاحظه ای را با سطح AFP و با تعداد سلول های بنیادی سرطانی نشان دادند. در عین حال، تعداد سلول های بنیادی سرطانی ارتباط مستقیمی را با سطح ALT، AST و AFP نشان داد. میانگین بقای یک ساله بیماران 5/77 درصد بود. سطح بالای سلول های بنیادی سرطانی، HSCs و EPCs در تشخیص با نتایج بد مربوط به بیماران مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار مرتبط بود. جمع بندی: تغییرات قابل توجه در سطح HSCs، EPCs و سلول های بنیادی سرطانی در کارسینومای هپاتوسلولار رخ می دهد. این تغییرات به تشخیص و پیش بینی نتایج کارسینومای هپاتوسلولار کمک می کند و سطوح بالاتر این سلول ها با میانگین بقای پایین تر همراه است.

Acta Oncol. 2020 Jan;59(1):33-39. doi: 10.1080/0284186X.2019.1657940. Epub 2019 Sep 3.

Circulating Hematopoietic Stem Cells, Endothelial Progenitor Cells and Cancer Stem Cells in Hepatocellular Carcinoma Patients: Contribution to Diagnosis and Prognosis

Asmaa M Zahran  1 Mona H Abdel-Rahim  2 Ahmed Refaat  3 Mona Sayed  4 Mostafa M Othman  5 Lamiaa M R Khalak  6 Helal F Hetta  2   7

Abstract

Background and aim: Circulating hematopoietic stem cells (HSCs), circulating endothelial progenitor cells (EPCs) and cancer stem cells (CSCs) contribute to tumor development and progression and can predict patient outcome. The aim of this study was to investigate the frequency of circulating HSCs, EPCs and CSCs in the peripheral blood of patients with hepatocellular carcinoma (HCC) and to explore their potential prognostic significance for HCC patients.Methods: The study included 30 HCC patients and 20 healthy controls. The HSCs and EPCs were enumerated with CD45, CD34, CD133, CD144 markers, while CSCs were enumerated with CD45, CD44, CD133 markers using flow cytometry.Results: The mean percentages of circulating HSCs were significantly lower in HCC patients than the controls (p = .001), whereas the mean percentages of EPCs within the HSCs subpopulation were significantly higher in the HCC patients than the controls (p = .002). The absolute count of CSCs within 100,000 peripheral blood mononuclear cells was 23.5 ± 3.4 in the HCC patients. Also, the mean percentages of circulating HSCs, EPCs and the number of CSCs were significantly increased in patients with multiple hepatic focal lesions than in patients with a single hepatic focal lesion. Both circulating HSCs and EPCs showed significant positive correlation with the level of AFP and with the numbers of CSCs. In the meantime, the numbers of CSCs revealed significant direct correlation with ALT, AST and AFP levels. The one-year overall survival (OS) of the patients was 77.5%. High levels of CSCs, HSCs and EPCs at diagnosis were all associated with worse outcome for the HCC patients.Conclusions: Significant changes in the levels of the circulating HSCs, EPCs and CSCs occur in HCC. These changes help the diagnosis and the prediction of HCC outcome, as higher levels of these cells are associated with worse OS.

PMID: 31478425
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان