سطح اندازه گیری شده سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی در بافت چربی قویا به روش بدست آوردن و تکنیک جداسازی سلول های بنیادی بستگی دارد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

پیشینه: سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به دلیل ویژگی های آن ها مانند تعدیل ایمنی، بازسازی بافتی و تمایز چند توانی توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. برای پیشبرد بیشتر درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی، تعیین غلظت فیزیولوژیک سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در بافت چربی انسانی برای هدایت مناسب دوز درمانی سلول های بنیادی، بی خطر بودن از نظر سرطان زایی و افزایش کارایی الزامی است.

روش ها: یک مطالعه موردی مقایسه ای آینده نگرانه روی 20 بیمار برای تعیین محصول سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در بافت چربی پیرامون بند ناف، بوسیله یک روش به طور گسترده مورد استفاده که به صورت آسپیراسیون است بدست آمد سلول های بنیادی بوسیله هضم آنزیمی متداول و بوسیله یک روش که شامل هضم آنزیمی و تخریب مکانیکی بود جداسازی شدند. محصول سلول بنیادی بدست آمده بوسیله فلوسایتومتری چند رنگ و ظرفیت کلونی زایی کمی سازی شدند.

نتایج: زمانی که تنها هضم آنزیمی معمول استفاده شد، تفاوت قابل توجهی در محصول سلول  بنیادی مشتق از بافت چربی مشاهده نشد. با این حال، زمانی که هضم آنزیمی با تخریب مکانیکی ترکیب شد، میزان سلول های بنیادی بدست آمده تا دو برابر افزایش یافت. کمک گرفتن از تخریب مکانیکی میزان سلول بنیادی بدست آمده از روش آسپیراسیون را تا دو برابر و بدست آمده از روش بافت چربی برش خورده را تا 5 برابر افزایش داد. با ترکیب هضم آنزیمی و تخریب مکانیکی، سطح سلول بنیادی مشتق از بافت چربی برش خورده به ازای هر گرم از بافت چربی را به140 × 10 (95 percent CI, 62 to 220 × 10)  رساند که با 26 × 10 (95 percent CI, 18 to 33 × 10)  واحد کلونی زا به ازای گرم مطابقت داشت.

جمع بندی: این مطالعه نشان می دهد که بدست آوردن سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بوسیله آسپیراسیون، غلظت این سلول ها را در مقایسه با روش بدست آوردن آن ها از بافت چربی از نظر ساختاری سالم نصف بود. علاوه بر این، این مطالعه محصول سلولی بالاتری را در مقایسه با روش های در پیش گفته شده در پیشینه مطالعه تولید می کند.

Plast Reconstr Surg . 2020 Jan;145(1):142-150. doi: 10.1097/PRS.0000000000006404.

Measured Levels of Human Adipose Tissue-Derived Stem Cells in Adipose Tissue Is Strongly Dependent on Harvesting Method and Stem Cell Isolation Technique

Toke Alstrup  1 Marco EijkenMette Eline BrunbjergNiels Hammer-HansenBjarne K MøllerTine Engberg Damsgaard

Abstract

Background: Adipose tissue-derived stem cells are of great interest because of their properties of immune modulation, tissue regeneration, and multipotent differentiation. To advance development of stem cell-based treatments, determination of the physiologic concentration of adipose tissue-derived stem cells in human adipose tissue is relevant for proper guidance of stem cell treatment dosage, oncologic safety, and evaluation of efficacy.

Methods: A prospective comparative case-control study of 20 patients was conducted to determine the yield of adipose tissue-derived stem cells in periumbilical adipose tissue harvested by the widely used method of aspiration and in structurally intact adipose tissue harvested by excision. Stem cells were isolated using conventional enzymatic digestion and by a method combining enzymatic digestion with mechanical distortion. Stem cell yield was quantified by multicolor flow cytometry and colony-forming capacity.

Results: When only the conventional enzymatic digestion was used, no significant difference in adipose tissue-derived stem cell yield was observed. However, when enzymatic digestion was combined with mechanical distortion, twice as many stem cells were isolated from excised adipose tissue compared to aspirated adipose tissue. Inclusion of mechanical distortion significantly increased yield 5-fold in excised adipose tissue and 2-fold in aspirated adipose tissue. Combining enzymatic digestion and mechanical distortion, measured levels of excised adipose tissue reached 140 × 10 (95 percent CI, 62 to 220 × 10) adipose tissue-derived stem cells per gram of adipose tissue that corresponded to 26 × 10 (95 percent CI, 18 to 33 × 10) colony-forming units per gram.

Conclusions: The study indicates that harvesting by aspiration halves the concentration of adipose tissue-derived stem cells in adipose tissue samples when compared to structural intact adipose tissue. Furthermore, the study presents stem cell yield higher than previously described in the current literature.

PMID: 31881616
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان