مطالب موجود برای 'Angiogenesis'
دیدگاه مرسوم در مورد زیست شناسی عروق با کشف سلول های بنیادی پیش ساز عروقی در مغز استخوان و خون محیطی تغییر کرده است. این پیچیدگی بیشتر به دلیل این یافته است که دیواره عروق دارای سلول های پیش ساز و بنیادی موسوم به سلول های بنیادی عروقی ساکن دیواره عروق(VW-VSCs) هستند که قادر به تمایز به سلول های دیوا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31797283
ارگانوئیدهای کلیوی می توانند از سلول های بنیادی پرتوان انسانی(PSCs) و با استفاده از پروتکل هایی که تکوین جنینی کلیه را شبیه سازی می کنند تولید شوند. بنابراین، ساختارهای کلیوی تولید شده پتانسیل زیادی را برای مدل سازی بیماری، غربالگری دارویی و کاربردهای درمانی احتمالی در آینده ارائه می دهند. به طور هم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31807815
برهمکنش بین سلول های توموری و سلول های غیر بدخیم و ایمنی که ریز محیط تومور(TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی استرومایی چند توانی هستند که درون اغلب سرطان ها یافته می شوند و نقش حیاتی را بازی می کنند که روی تشکیل و عملکرد ریز محیط توم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32040853
رگزایی سریع برای بازسازی پالپ دندانی به دلیل محدودیت فضایی محیط دندانی مورد نیاز است. وزیکول های خارج سلولی(EVs) آزاد شده از سلول های استرومای دندانی اثرات پیش رگزایی بالقوه ای را نشان می دهند. از آن جایی که وزیکول های خارج سلولی با مشکل پاکسازی سریع و تجمع اندک در بافت های هدف مواجه هستند، یک سیستم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32545804
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیاید چند توان مشتق از مزودرم هستند که به رده های مزانشیمی متعددی از جمله استئوبلاست ها، آدیپوسیت ها، کندروسیت ها و میوسیت ها تبدیل می شوند. توانایی بالقوه آن ها برای خانه گزینی به تومورها به همراه پتانسیل تمایزی آن ها و عملکرد سرکوب کنندگی ایمنی شان، سلول ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31212021
سلول های بنیادی سرطانی(CSCs)، قادر به پیشبرد شروع، بقا و حفظ رشد تومورها هستند و در سرطان های گوارشی مانند مری، معده و کلورکتال دخیل هستند. به خوبی مشخص شده است که منبع خونی پیشرفت، عود مجدد و متاستاز سرطان را تسهیل می کند. با توجه به این امر، آنژیوژنز ناشی از تومور با بیان مولکول های پیش رگزا مانند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32296643
عملکردهای قرنیه(شفافیت، انعطاف پذیری و مقاومت مکانیکی) در بسیاری از بیماری های قرنیه از بین می رود اما می تواند بعد از پیوند قرنیه احیا شود(کراتیوپلاستی های نفوذ کننده و لاملار). با این حال، کمبود کلی قرنیه های اهدایی قابل پیوند به طور قابل توجهی بر جای خود باقی است و بیماران اغلب در معرض خطر پاسخ ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31212734
عملکردهای قرنیه(شفافیت، انعطاف پذیری و مقاومت مکانیکی) در بسیاری از بیماری های قرنیه از بین می رود اما می تواند بعد از پیوند قرنیه احیا شود(کراتیوپلاستی های نفوذ کننده و لاملار). با این حال، کمبود کلی قرنیه های اهدایی قابل پیوند به طور قابل توجهی بر جای خود باقی است و بیماران اغلب در معرض خطر پاسخ ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31212734
ماتریکس خارج سلولی ذاتی(ECM) یک سیستم شبه ژل پیچیده با طیف گسترده ویژگی های ساختاری و پیام های زیست مولکولی است. پلت فرم های هیدروژلی که می توانند پیچیدگی و ویژگی های پیام رسانی این ماتریکس خارج سلولی را شبیه سازی کنند، اثر بی شماری در زمینه های مختلف از مهندسی بافت و کشف دارو خواهند داشت. در این جا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32311533
جهش WRN منجر به بیماری پیری زودرس موسوم به سندرم ورنر(WS) می شود. با این حال، مکانیسمی که به موجب آن فقدان WRN منجر به ویژگی های پروجروئید(پیری زودرس) همراه با ترمیم و بازسازی بافتی مختل شده می شود، ناشناخته باقی مانده است. برای تعیین این مکانیسم، ما یک ویرایش ژنوم را در سلول های بنیادی پرتوان القای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32320127
آنژیوژنز درمانی یک استراتژی مهم برای نجات بافت های ایسکمی در بیماران با ایسکمی اندام حرکتی بحرانی هستند که گزینه درمانی دیگری مانند آنژیوپلاستی درون عروقی یا جراحی بای پس برای آن ها وجود ندارد. مطالعات قابلیت های آنژیوژنزهای درمانی با استفاده از سلول های تک هسته ای اتولوگ مغز استخوان(سلول های CD34+)...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31854154
برهمکنش های بین سلول های توموری و سلول های استرومایی و ایمنی غیر بدخیم که ریز محیط تومور (TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول های بنیادی استرومایی چند توان درون اغلب سرطان ها هستند که نقش حیاتی را در تاثیر گذاری بر تشکیل و عملکرد ریز محیط توموری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32040853
نقش سکرتوم مشتق از سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) به طور فراینده ای از چشم انداز بالینی جذاب هستند که ناشی از توانایی آن ها برای تحریک فرایندهای ترمیم بافت اندوژن و هم چنین تنظیم موثر سیستم ایمنی است که تقلید کننده اثرات درمانی تولید شده بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی است. سکرتوم یک محصول کامپوز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32215017
القای رگزایی پتانسیل زیادی در درمان بیماری های ایسکمیک و پیشبرد بازسازی بافت های حجیم دارا است. با این حال، فعالیت ضعیف سلول های رگزا و فاکتورهای پیش رگزا بعد از پیوند، مشکل اصلی است که کاربرد وسیع آن را محدود می کند. مطالعات اخیر نشان داده است که تولید نانومواد این مشکل را تا حدی حل می کند. نانوموا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32066364
عملکردهای قرنیه(شفافیت، انعطاف پذیری و انکسار و قدرت مکانیکی) در بسیاری از بیماری های قرنیه از بین می رود اما می تواند بعد از پیوند قرنیه(نفوذ و کراتوپلاستی لاملار) احیا شود. با این حال، کمبود کلی قرنیه های اهدایی قابل پیوند قابل توجه باقی مانده است و بیماران در معرض خطر پاسخ ایمنی طولانی مدت و رد پ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31212734
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان