مطالب موجود برای 'سلول های بنیادی پرتوان القایی '
افشای یک راز : سلول های بنیادی چند توان غیر توموری در بافت های بالغ انسان سابقه و هدف: سلولهای بنیادی جنینی و سلول های بنیادی پرتوان القایی به عنوان استاندارد طلایی سلول های بنیادی چند توان و گروهی از سلول های بنیادی با بیشترین پتانسیل برای کمک به کاربردهای ترمیمی و درمانی هستند. با این حال، استفاد...
امتیاز: Article Rating | PMID:
یک سیستم کشت تک سلولی و فاقد تغذیه کننده برای سلول های بنیادی جنینی میمون سلول های بنیادی پرتوان پستانداران ( PSCs ) از جمله سلول های بنیادی جنینی ( ESCs ) و سلول های بنیادی پرتوان القایی ( iPSCs ) ، دارای پتانسیل زیادی برای تحقیق و استفاده در طب ترمیمی وکشف داروها هستند . برای به حداکثررساندن پتان...
امتیاز: Article Rating | PMID:
سلولهای بنیادی و بازسازی کلیه بیماری های کلیوی در سراسر جهان رو به افزایش است . علاوه بر جلوگیری از آسیب کلیه ، بازسازی بافت کلیه های آسیب دیده به اندازه به تأخیر انداختن گسترش بیماری مزمن کلیه به مرحله پایانی بیماری کلیه مهم است. با وجودیکه کلیه اندام حساس و ظریفی است و ظرفیت ترمیم محدودی نسبت به ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
درمان احیا کننده برای بیماری های عصبی با پیوند سلولهای بنیادی سوماتیک سلول های بنیادی چند توان، که قادربه تمایزبه انواع مختلف سلول ها هستند، انتظار سلول های اهداکننده را برای پیوند در طب ترمیمی برآورده می کنند . سلول های بنیادی جنینی(ES) و سلول های بنیادی پرتوان القایی دارای پتانسیل تمایز به تقریبا...
امتیاز: Article Rating | PMID:
مهندسی بافت کبد از سلول های بنیادی پرتوان القایی: اولین گام در ایجاد اندام های جدید برای پیوند ؟ کمبود بحرانی اندامهای اهدایی برای درمان نارسایی های ارگان درمرحله نهایی، نیاز مبرم به تولید ارگان از سلولهای بنیادی پرتوان القایی ( iPSCs ) را برجسته می کند. با وجود گزارش های بسیاراز توصیف عملکردی تم...
امتیاز: Article Rating | PMID:
WNT3 دارای توانایی پیش بینی پتانسیل تمایزی سلول های بنیادی جنینی انسان به آندودرم قطعی می باشد ایجاد سلول های عملکردی از سلول های بنیادی پرتوان القایی (PSCs) ازطریق تمایز آزمایشگاهی یک روش امیدبخش برای غربالگری دارو و سلول درمانی است. با این حال، مشاهده تنوع وسیع و غیر قابل اجتناب در پتانسیل تمایزی...
امتیاز: Article Rating | PMID:
تولید سلولهای iPS از سلولهای خونساز طبیعی و بدخیم سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSCs) را می توان از انواع مختلف سلول ها با انتقال فاکتورهای رونویسی معین تولید کرد. علاوه برطب ترمیمی، سلول هایiPSCs برای مطالعه پاتوژنز بیماری های ژنتیکی ارثی استفاده می شود. در اینجا، ما نمونه هایی از تولید سلولها...
امتیاز: Article Rating | PMID:
از دست رفتن سلول های بتا در دیابت نوع یک درنهایت منجر به وابستگی انسولین و مشکلات عمده ای می شود که مدیریت آنها از طریق تزریقات انسولین نیز مشکل است. با توجه به مشکلات مربوط به مصرف طولانی مدت انسولین، هم اکنون سلول درمانی به عنوان درمانی جایگزینی که ممکن است روزی درمان این بیماری محسوب شود، مورد تو...
امتیاز: Article Rating | PMID:
صفحه 10 از 10ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان