مطالب موجود برای ' مهندسی بافت '
استفاده از صفحات کیتوزان - ژلاتین به عنوان داربستی برای مهندسی بافت عضلانی هیدروژل ساخته شده از پلیمرهای طبیعی [ کیتوزان ( CS ) و ژلاتین ( G ) ] طوری طراحی شده اند که دارای خواص مکانیکی شبیه به بافت های عضلانی باشد. در این مطالعه ، اثرغلظت پلیمر و سفتی داربست برروی رفتار سلول های مشتق از عضله ( MDC...
امتیاز: Article Rating | PMID:
کاربردهای بالینی بالقوه درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی بالغ انسان ( ® Prochymal ) داده های کلینیکی In vitro ، In vivo ، حیوانی و انسانی زمینه گسترده کاربرد سلول های بنیادی مزانشیمی ( MSC ) را نشان می دهد. شواهد محکمی از سودمندی سلولهای بنیادی مزانشیمی درطب ترمیمی، مهندسی بافت و ایمنی درمانی ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
مهندسی نیچ سلول های بنیادی دربیوراکتور سلول های بنیادی، از جمله سلول های بنیادی جنینی ، سلولهای بنیادی پرتوان القایی ، سلول های بنیادی مزانشیمی و سلولهای بنیادی مایع آمنیوتیک پتانسیل تکثیر و تمایز به انواع مختلف سلول ها را در بدن دارا می باشند. تمایز کارآمد سلول های بنیادی با عملکرد اختصاصی مورد نظ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
تهیه داربست های ماتریکس خارج سلولی قلبی بوسیله حذف سلول از میوکارد قلب انسان ماتریکس خارج سلولی (ECM) بدست آمده توسط حذف سلول از بافت به عنوان داربست های مهندسی بافت و حمایت کننده بازسازی سلول دارای کاربرد است . ماتریکس خارج سلولی میوکارد از حیوانات توسط پرفیوژن تمام ارگان یا فرایندهای غوطه وری تول...
امتیاز: Article Rating | PMID:
جداسازی سلولهای استرومایی مزانشیمی چند توان مشتق ازبافت چربی با استفاده از محیط فاقد سرم سابقه و هدف: در حال حاضر سلول های استرومایی مزانشیمی ( MSC ) به عنوان سلول های چندتوان با توانایی تمایز به چندین رده سلولی، منابع امیدوارکننده ای برای سلول درمانی و مهندسی بافت می باشند. امروزه بسیاری از محیط ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
چشم اندازی بر پیوند سلول های استرومایی مزانشیمی (MSC) دردرمان سپسیس (عفونت خون) اگر چه انواع مختلفی از عوامل تعدیل کننده بیماری به عنوان درمان های بالقوه سپسیس مورد مطالعه قرار گرفته است اما هیچ اثر مفیدی در دوره عفونت سپسیس و در میزان بقا ، تا به حال مشاهده نشده است. سلول های استرومایی مزانشیمی ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
داربست میکروفایبرابریشمی متخلخل با تخریب پذیری آهسته برای تشکیل بافت عروق تقاضای بالینی اساسی برای استفاده ازمهندسی بافت (TE) و ساختارهای سه بعدی (3D) درترمیم بافت و جایگزینی عضو وجود دارد. تلاش های جاری برای دستیابی به این هدف سبب ابتلا به نکروز در مرکز ساختارهای بزرگتر به دلیل محدودیت دراکسیژن رس...
امتیاز: Article Rating | PMID:
طراحی و تایید یک سیستم کشت سلول پویا برای تحقیقات زیست شناسی استخوان و کاربردهای مهندسی بافت اگزوژن جریان مایع لاکونوکانالیکولار استخوان انتقال مواد شیمیایی را تضمین کرده و یک تحریک مکانیکی را برای سلولها فراهم می کند. روش های متداول کشت استاتیک سلول برای مطالعه پیچیدگی های زیست شناسی استخوان غیرم...
امتیاز: Article Rating | PMID:
صفحه 11 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان