مطالب موجود برای ' مهندسی بافت '
هدف: آسیب غضروفی یکی از مشکلات شایع مربوط به پیری است که منجر به از دست رفتن پیشرونده پروتئوگلیکان ها می شود. گلوکزآمین سنتز پروتئوگلیکان را تحریک می کند و بنابراین، اثرات آن روی سنتز ماتریکس خارج سلولی غضروف روی داربست مهندسی شده بافت سیلک فیبروئین: کیتوسان(SF:CS) برای تولید سازه غضروفی بررسی شد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30124377
پیشینه: پریودنتیت یک بیماری التهابی است که می تواند منجر به تخریب مجموعه چسبیدن دندان شود. بنابراین، بازسازی بافت پریودنتال در حال حاضر مورد توجه پژوهش ها در این زمینه بوده است. رویکردهای استفاده از سلول های بنیادی و سلول های بازبرنامه ریزی شده مانند سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) و سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30112999
اهداف: مرور اجمالی کارآزمایی های پیش درمانگاهی جانوری و کمی سازی اندازه اثری که سلول درمانی روی بازسازی کمپلکس بافت پریودنتال. مواد و روش ها: یک پژوهش سیستماتیک کتابخانه ای آن لاین MEDLINE(PubMed) برای مطالعات پیش درمانگاهی جانوری درون تنی با استفاده از لیگامنت پریودنتال اتولوگ، پالپ دندان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30116515
با افزایش شیوع جهانی دیابت شیرین، افزایش قابل توجه بیمارانی که از زخم های دیابتی ترمیم نشونده رنج می برند، انتظار می رود. با این حال، درمان های موجود مانند جراحی رگزایی مجدد و آموزش مراقبت از پا برای تصمین التیام رضایت بخش زخم کافی نیست. یک استراتژی درمانی که بسیار امیدوار کننده نشان داده است استفاد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30118878
پرینت سه بعدی به طور گسترده ای در مهندسی بافت مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از زیست مواد این زمینه مطالعاتی می تواند با استفاده از این تکنیک ساخت آماده و تولید شود. در این مطالعه، ما یک فرایند بدون حلال را برای ساخت داربست سیلیکات کلسیم مدیفه شده پلی دوپامین(PDACS)/پلی-کاپرولاکتون(PCL) با سلول ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30033302
حفظ و نگه داشتن مدفوع یک عملکرد پیچیده مربوط به اندام ها و سیستم های مختلف است. بی اختیاری مدفوع نیز یک اختلال شایع با پاتوژنز مختلف است که پیامدهای شدید و ناگواری برای کیفیت زندگی دارند. مدالیته های مدیریتی موجود برای این شرایط ایده آل نیستند و نیاز به ایجاد درمان های جدید است. از سال 2008،سلول درم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30079130
درمان های مبتنی بر سلول، جایگزین های امیدوار کننده ای برای پیوند گرافت ها و اندام برای درمان از دست رفتن یا آسیب بافت ها طی تروما، نارسایی یا بیماری است. طی دو دهه گذشته، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان یک جمعیت سلولی بالقوه برای استفاده در طب بازساختی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در ح...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30035212
ارتباط سلول های بنیادی(SCs) با زیست مواد، امیدواری هایی را در زمینه طب بازساختی و درمان آسیب های بافتی و اندام ها ایجاد کرده است. سلول های بنیادی در داربست های ساخته شده بوسیله تکنیک الکتروریسی و با استفاده از پلی دی، ال لاکتیک اسید(PDLLA) همراه با ریز جلبک اسپیرولینا(PDLLA/Sp) یا بدون این ریز جلبک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 23621033
هدف مطالعه: هدف ما استفاده از واژن خوک برای ایجاد یک ماتریکس واژنی و تست زیست سازگاری سلولی آن بود. طراحی: واژن از خوک ها بدست آمده و با استفاده از ترکیبی از شوینده ها(تریتون X-100 و سدیم دآکسی کولات) و آنزیم ها(DNAse/RNAse) سلول زدایی شد. مداخلات: در حضور مواد سلولی، یکپارچگی ساخت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29792924
بیورآکتورهای میکرو و کوچک، با استفاده از متدولوژی های فوق کوچک کننده و میکروفلوئیدیک، برای استفاده در تکوین فرایندهای زیستی در پیش تولید محصولات توصیف شده اند. با این حال، استفاده از بیورآکتورها برای درک شرایط طبیعی یا پاتوفیزیولوژی با توجه به تعریف آن ها بسیار متفاوت است و محدودیت های محیط فیزیولوژ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29695077
اگرچه استراتژی های جایگزینی جایگزین نایی با استفده از پروتزهای مصنوعی، استنت های سنتتیک و پیوند بافت صورت گرفته ست، یافتن بهتریم روش برای بازسازی نای هنوز شناسایی نشده است. پیشرفت های اخیر در مهندسی بافت، زیست پرینت سه بعدی با استفاده از مواد زیست سازگار حاوی سلول های زنده را مقدور ساخته است که قابل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29857483
تحقیق برای یک جایگزین بافت استخوان ایده آل منجر به ایجاد مواد کامپوزیت جدیدی شده است که برای تحریک ساختار پیچیده آلی/غیر آلی استخوان طراحی شده اند. مطالعه حاضر روی تولید هیدروژلهای کلسیم آلژینات معدنی شده بوسیله اضافه کردن ذرات زیست معدنی کربنات کلیسم مشتق از موجودات دریایی فوکوس کرده است. به دنبال ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29804973
یکی از اهداف الزامی در طب بازساختی، ریز رگزایی است که ایجاد یک منبه خونی موثر را درون بافت ها یا اندام های ساخته شده به صورت de novo مقدور می سازد. در بدن ما، ما دو منبع سلول استرومایی مزانشیمی چند توان معمول(بافت چربی زیر جلدی و ژله وارتون بند ناف) که در آن ها ریز جمعیتی از پیش سازهای اندوتلیالی نی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29722292
استئوآرتریت(OA) یکی از شایع ترین آرتریت ها است. طی 20 سال گذشته، برای فائق آمدن بر محدودیت های مربوط به درمان های موجود، تلاش هایی برای بازسازی غضروف مفصلی صورت گرفته است. از آن جایی که استئوآرتریت معمولا با درگیری های بزرگ و پراکنده سطوح مفصلی و تغییرات در هموستازی مفصلی همراه است، یک رویکرد مهندسی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29704190
اخیرا مهندسی بافت استخوان(BTE) به عنوان جایگزینی برای درمان های موجود برای نواقص استخوانی بزرگ بهبود نیابنده پیشنهاد شده اند. رویکرد مهندسی بافت استخوان، با ترکیب سلول ها، داربست و فاکتورهای رشد گرافت های استخوانی اتولوگ را شبیه سازی می کند و به دلیل قابلیت دستکاری این اجزاء برای بهینه سازی فرایند ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29679025
صفحه 3 از 11ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان