مطالب موجود برای 'سلول های بنیادی پرتوان القایی '
رتینیت پیگمنتوزا یکی از شایع ترین اشکال نابینایی وراثتی است و می تواند به وسیله موتاسیون های ژنتیکی مختلف ایجاد شده و منجر به فنوتیپ های مشابهی شود. مخصوصا، موتاسیون هایی که به طور همگام در پروتئین های پردازش کننده بیان می شوند منجر به یک شکل غالب اتوزومی از بیماری می شوند اما پاتولوژی خاص شبکیه این...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30572641
استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(h-iPSCs) برای مهندسی بافت استخوان بسیار جذاب است، زیرا h-iPSCs یک منبع تمام نشدنی از سلول های سازگار استخوانی است. مطالعه حاضر مشارکت h-iPSCs تمایز نیافته را بررسی کرد و ابعاد مکانیسم های دخیل در مشارکت این سلول ها در تشکیل استخوان جدید را نشان داد. ای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30459360
آدنوکارسینومای مجرای پانکراسی(PDAC) دارای پیش آگهی مفرطی دارند که عمدتا بدلیل تومورهایی است که خیلی دیرتر از آن چیزی تشخیص داده می شوند که بتوان درمان موثری برای آن ها استفاده کرد یا این که درمان های مناسبی را برای آن ها ایجاد کرد. بازبرنامه ریزی سلول های سرطانی به حالت پرتوان، بوسیله تکنولوژی سلول ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30378042
پیشینه: آسیب طناب نخاعی(SCI) یک بیماری ترومایی سیستم عصبی مرکزی است که نرخ بلوغ بالا و نرخ ناتوانایی بالایی دارد. داربست مهندسی بافت می تواند به عنوان یک سیستم درمانی برای ارائه ترمیم موثر آسیب طناب نخاعی استفاده شود. هدف: در این مطالعه، یک داربست مهندسی بافت جدید به منظور کشف اثرات ترمیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30349249
کشف انتقال هسته سلول سوماتیک(SCNT) ثابت کرد که سلول های سوماتیک می توانند همانند زیگوت یا تخم کد ژنتیکی مشابهی را حمل کنن و فعال شدن بخش هایی از این کد برای بازبرنامه ریزی سلول به یک مرحله تکوینی اولیه کافی است. کشف سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)، تقریبا نیم قرن بعد از SCNT، مکانیسم مولکولی ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30328784
معرفی و پذیرش گسترده تکنولوژی سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)، مسیرهای جدیدی را برای طب بازساختی جمجمه ای چهره ای باز کرده است. سلول های ستیغ عصبی(NCCs) جمعیت پیش سازی برای بسیاری از ساختارهای جمجمه ای چهره ای از جمله ساختارهای دندانی و پریودنتال هستند و سلول های سیتغ عصبی مشتق از iPSCها ممکن ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30340089
به دلیل این که در حال حاضر درمان های محدودی برای بیماری های کلیوی مزمن(CKD) در دسترس است، بازسازی کلیه از سلول های بنیادی پرتوان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نشان داده شده است که شرایط اورمی در CKD برای سلول های بنیادی/پیش ساز سوماتیک مانند سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های پیش ساز اندوتلیال...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30297790
سلول های بنیادی جمعیت منحصربفرد سلولی هستند که قادر هستند خودشان را به طور دقیق کپی کنند و هم چنین به انواع سلول های جدید تخصص یابند. سلول های بنیادی جداسازی شده از مراحل اولیه تکوین جنینی پرتوان هستند و به همین دلیل می توانند به انواع متعدد سلول های مختلف تمایز یابند. علاوه بر این، محققین راهی را ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30251393
در این مطالعه، ما ما پیشنهاد کردیم که عملکردی بودن یا فنوتیپ کاردیومیوسیت های تمایز یافته مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs-CMs) ممکن است بوسیله هم کشتی با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مدیفه شود و منجر به پتانسیل درمانی بهبود یافته برای بافت های میوکاردی فقدان عملکرد باشد. آنالیزه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30217728
تکنولوژی سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSC)، تولید و انتخاب سلول های پرتوان با ویژگی های ژنتیکی خاص را مقدور می سازد. این گزارش یک رده سلول پرتوان ایجاد شده به طور اختصاصی برای تشکیل سلول های پانکراسی جایگزین را توصیف می کند که می تواند به عنوان درمانی برای دیابت وابسته به انسولین استفاده شود. در ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30183752
پریمات های غیر انسانی نزدیک ترین قرابت را به ما دارند و به همین دلیل مورد توجه ویژه پژوهش های اکولوژیک، تکاملی و زیست پزشکی قرار گرفته اند. ماکائوهای ژاپنی(Macaca fuscata) در پیشرفت پریمات شناسی و علوم عصبی طی 60 سال گذشته مشارکت داشته اند. برخلاف این اهمیت، پایه مولکولی و سلولی ماکائوهای ژاپنی به د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30111816
مطالعه پاتوفیزیولوژی بیماری تکیه زیادی به سیستم های مدل از جمله مدل های جانوری و سلول های کشت شده دارد. در سال 2006، شینیا یاماناکا با بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) به دستاورد بزرگی دست یافت. این کشف انقلابی فرصت جدیدی را برای مدل سازی بیماری و مداخلات درمان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30065271
یک بیوپسی پوستی از یک بیمار خانم 14 ساله ما تاریخچه ابتلا به میلومننژیوسل بدست آمد. فیبروبلاست های درمی جداسازی شده و با استفاده از وکتورهای ویروس سندای(SeV) کد کننده OCT3/4، SOX2، KLF4 و c-MYC بازبرنامه ریزی شدند. کلون های سلول های بنیادی پرتوان القایی تولید شده(NTDi4_09A) عاری از ژن های بازبرنامه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30007220
در دسترس بودن مدل های آزمایشگاهی شبکیه انسانی به منظور مطالعات دارویی و سمیت شناسی امری ضروری است. یک گام کلیدی برای ایجاد مدل های آزمایشگاهی شبکیه انسانی توانایی تولید ارگانوئیدهای شبکیه لامینت شده، از نظر فیزیولوژیک دارای عملکرد و پاسخ دهنده به نور از منابع خودنوزا و خاص بیمار است. ما پنج رده سلو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30004612
نانوذره های نقره(AgNPs) بدلیل فعالیت های ضد باکتریایی شان به طور گسترده ای به عنوان محصولاتی مصرفی استفاده می شوند. برخلاف استفاده گسترده از آن ها، گزارش شده است که AgNPها منجر به انواع مختلف سمیت سلولی از جمله سمیت عصبی نیز می شوند. با این حال، عملکرد بالقوه AgNPها روی تکوین جنینی نشان داده نشده اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29902946
صفحه 6 از 10ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان