مطالب موجود برای ' مهندسی بافت '
زیست درمانی عمدتا به مداخله و درمان بیماری های بزرگ با استفاده از زیست فن آوری زیست داروها است که شامل ژن درمانی، ایمنی درمانی(واکسن ها و آنتی بادی ها)، پیوند مغز استخوان و سلول درمانی است. در سال های اخیر، زیست مواد بی شماری تولید شده و به دلیل زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری در زمینه زیست درمانی م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27047675
بازسازی بافت نیازمند رگزایی مناسب است. مطالعات درون تنی نشان داده است که سلول های تشکیل دهنده کلونی اندوتلیالی(ECFCs)، زیرنوعی از سلول های پیش ساز اندوتلیالی که می توانند از خون بند ناف یا خون محیطی جداسازی شوند، منبع سلول های امیدوار کننده ای را برای رگزایی های جدید درمانی ارائه می دهند. سلول های ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27032435
سلول های بنیادی راه حل امیدوار کننده ای برای درمان بیماری های مختلف هستند. با این حال، بقا و پیوند محدود شده سلول های پیوند شده به دلیل یک محیط کاملا ایسکمیک مشکلی برای استفاده موثر و تجاری سازی این سلول ها است. درون چنین محیطی، اغلب سلول های پیوند شده قبل از این که وارد تمایز و یکپارچگی سلول شوند م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27016619
کنترل جهت گیری سلولی، تکثیر و تمایز در طراحی جایگزین های اندامی و هدایت بازسازی بافتی ارزشمند است. در مطالعه حاضر، ما سیستم میکروفلوئیدیک هیبریدی را با قرار دادن ریزشیارهای PDMS کشیده شده روی سطح پلیمرهای زیست تخریب پذیر برای تولید ریز محیطی دینامیک و به عنوان سرنخ های هدایت فیزیکی برای کنترل تمایز ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26914600
بلوغ و نگهداری عملکردی سلول های کبدی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) برای غربالگری های دارویی شخصی آزمایشگاه و مطالعه بیماری های ضروری است. عملکردهای اصلی کبد شدیدا به سازماندهی سه بعدی هپاتوسیت ها مربوط است و این امر منجر به پشتیبانی انواع سلول ها با منشا های اندودرمی و مزودر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26828329
بدن ما شامل سلول هایی است که می تواند در شرایط آزمایشگاهی تکثیر و به سلول های مزانشیمی با فنوتیپ بالغ تبدیل شود. این سلول ها نه تنها به دلیل قابلیت تمایز شان ، که برای مهندسی بافت قابل استفاده است، بلکه به دلیل ترشح مولکول های با خواص تغذیه کننده، جاذب شیمیایی و تعدیل سیستم ایمنی جالب هستند. طی دهه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26709765
مهندسی بافت دریچه قلب، امیدی برای درمان های پیشرفته اختلالات مادرزادی قلب است؛ با این حال، در دسترس بودن گسترده یک دریچه قلب مهندسی شده(TEHV) از نظر بالینی به علت نگرانی های علمی و تنظیمی از جمله عدم وجود یک سیستم بیوراکتور برای شرایط مکانیکی و کشت دریچه تخریب ناپذیر به تاخیر افتاده است. در اینجا م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26469196
در سال های اخیر، درمان های مبتنی بر سلول با استفاده از سلول های بنیادی بالغ توجه زیادی را در طب ترمیمی به خود جلب کرده است. یک ساختار مهندسی بافت شده برای ترمیم غضروف باید حمایتی را برای سلول فراهم کرده و اجازه انتقال پایدار عوامل فعال زیستی قادر به القای تمایز سلولی به کندروسیت ها را فراهم کند. می...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26445838
روش های مهندسی بافت استخوان برای بهبود مشکلات تکنیکی معمول پیوند استخوان دلگرم کننده هستند. به لطف توانایی خودنوسازی و تمایز چند رده ای، سلول های بنیادی یکی از بازیگران اصلی در روش های مهندسی بافت می باشند، و در میان آنها سلول های بنیادی مزانشیمی بالغین (MSCs) امیدواری زیادی را برای راه کارهای طب تر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26441682
سلول های بنیادی پتانسیل زیادی در بسیاری از موارد درمانی دارند. با این حال، با استفاده از روش های معمول کشت سلولی، دست یابی به ریز محیط شبیه داخل بدن که در آن تعدادی از محرک های به خوبی کنترل شده برای رشد سلول های بنیادی با حساسیت بالا تولید می شوند، مشکل است. در مقابل، سیستم عامل های مبتنی بر میکروت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26450425
یک سلول بنیادی در ریزمحیط خود در معرض هزاران نشانه شیمیایی محلول و نیروهای مکانیکی قرار می گیرد که در یک گروه هماهنگ برای سرنوشت سلول عمل می نمایند. به طور مستقیم، بسیاری از این فاکتورهای محلول و بیوفیزیکی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده اند تا به طور موفقیت آمیزی منجر به اثر و تمایز مستقیم سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26189759
این مقاله زمینه جدیدی از درمان با سلول بنیادی و مهندسی بافت و قدرت آن در مدیریت بیماری قلبی مادرزادی را گزارش می نماید. تا به امروز، درمان با سلول بنیادی به طور عمده بر روی درمان بیماری عروق کرونر قلب و نارسایی قلب، با نشانه های اولیه از ایمنی و اثر بخشی ضعیف تا متوسط متمرکز شده است. مطالعات پیش بال...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26176009
اکثر اطلاعات حسی انسان از طریق بینایی بدست می آید، و یکپارچگی سطح چشم، از جمله قرنیه و ملتحمه، برای دید خوب ضروری است. معتقدند که آسیب جدی به سلول های بنیادی اپی تلیال قرنیه منجر به بیماری های تخریبی سطح چشم می گردد، و بسیاری از محققین و دانشمندان سعی در بازسازی سطح چشم با استفاده از روش های پزشکی و...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26187034
در حال حاضر پیشرفت های عمده ای در طب ترمیمی جهت قرنیه ایجاد شده است. درمان های برپایه سلول بنیادی راه کار جدید را نشان می دهد که ممکن است جایگزین پیوند معمول قرنیه شود، البته چالش های بسیاری پیش روی هر لایه سلولی منحصر به فرد قرنیه وجود دارد. این بررسی رئوس اطلاعات فعلی برروی سلول های بنیادی اپی تلی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26131311
برای پرداختن به عملکرد سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در کاربردهای مهندسی بافت، سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی جدا شده از بیماران با و بدون دیابت ملیتوس نوع II در سیستم کشت بایوراکتور کشت داده شد. سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های چربی تمایز پیدا کردند و بعنوان سلول های چربی عملکرد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26090087
صفحه 8 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان