مطالب موجود برای 'سلول های بنیادی پرتوان القایی '
مطالعه روی سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی مشتق از بیماران و هم چنین مجموعه ای فاکتوری رشد اتولوگ احتمالا مزایای بسیاری از آن ها برای درمان های جایگزین مبتنی بر سلول در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع یک(TIDM) در آینده را آشکار خواهد ساخت. به همین منظور، ما پروتکلی چند مرحله ای را با اضافه کرد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27925205
بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) به عنوان یک زاویه درمانی آینده نگرانه در طب بازساختی و ابزاری برای غربالگری داروها ظهور کرده است. اگر چه شمار زیادی از iPSCها از منابع مختلف تولید شده اند اما پیشرفت محدودی در محصول iPSC حاصل شده است. در این جا، ما نشان دادیم که...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27904699
انتقال انتخابی لنفوسیت های نفوذ کننده توموری(TILs) اتولوگ تکثیر شونده به صورت ex vivo می توانند پاسخ های با ثبات و کاملی را در مجموعه قابل توجهی از بیماران دچار ملانومای متاستازیک ایجاد کنند. مشکلات عمده این روش زیستایی کاهش یافته سلول های T‌منتقل شده اشت که به دلیل کوتاه شدن تلومر و شمار محدود لنفو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27911363
کنترل جهت گیری، تکثیر و تمایز سلولی در طراحی جایگزین های اندام ها و هدایت بازسازی بافتی ارزشمند است. در مطالعه حاضر، ما سیستم میکروفلوئیدیک هیبریدی را برای تولید ریز محیط دینامیک بوسیله قرار دادن ریز شیارهای PDMS موازی روی سطح پلیمرهای زیست تخریب پذیر و به عنوان سیگنال های هدایت فیزیکی برای کنترل تم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26914600
سکته دومین دلیل شایع مرگ ها و دلیل اصلی ناتوانی های دائمی است. با توجه به روند فعلی افزایش سن جمعیت و خطرهای افزایش یافته مرتبط، شیوع و بار اقتصادی و اجتماعی ناشی از سکته در حال افزایش است. درمان های موجود قادر به کاهش قابل توجه نتایج بیماری نیستند و آن ها را برای درمان همه بیماران نیز نمی توان به ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27439773
سلول های بنیادی پرتوان القایی ویژگی مشترک زیادی با سلول های بنیادی جنینی دارند اما فاقد مشکلات اخلاقی هستند. آن ها فرصت های زیادی را برای مدل سازی بیماری ها، درک بیماری زیایی، تکوین داروهای درمان کننده، سمیت شناسایی، ساخت اندام و درمان بیماری های مخرب فراهم می آورند. با این حال، این رویکرد نیز با چا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27696909
تکنولوژی های موجود برای تولید نورون های انسانی در آزمایشگاه توانایی ما برای مطالعه اجزای سلولی و مولکولی انتقال عصبی انسان را تغییر داده است. سه گروه، از جمله خود ما اخیرا روش هایی را برای تولید موثر نورون های سروتونرژیک انسانی در آزمایشگاه منتشر کرده ایم. به طور قابل توجهی، نورون های سروتونرژیک مشت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27716980
به طور معمول تصور می شود که آستروسیت های تنها نقش پشتیبانی دارند اما اینک مشخص شده است که آن ها تنظیم کننده های مهم تکوین و عملکرد عصبی هستند. آستروسیت های بالغ و نابالغ نقش خاص هر محله در تکوین عصبی دارند. با این حال، تا حد زیادی مشخص نیست که آیا آستروسیت های انسانی در هر مرحله خاص از تکوین اولیگود...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27652287
هدف از مرور: مطالعه مروری حاضر در صدد است که بروز رسانی از کاربردهای سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSC) برای مدل سازی بیماری ها، سلول/ژن درمانی و غربالگری دارویی برای نوروپاتی های بینایی ارائه کند. یافته های اخیر: تحلیل رفتن سلول های گانگلیون شبکیه(RGCs) یکی از ویژگی های نوروپاتی های بینای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27517502
هدف: تثبیت پروتکلی جدید برای تمایز اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه(RPE) با خلوص بالا از سلول های بنیادی پرتوان القایی موشی(iPSCs) روش ها: سلول های پیش ساز شبکیه از iPSCهای موشی تمایز یافتند و سپس تمایز اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه با فعال سازی مسیر سیگنالینگ Wnt، مهار مسیر سیگنالینگ فاکتور رشد ف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27385038
هدف از بازنگری: بیماری های صفراوی یکی از دلایل بارز مرگ و میز هستند. چالش ها در تثبیت روش برون تنی صحیح برای مدل سازی بیماری مجرای صفراوی انسانی و ارزیابی درمان منجر به فقدان درمان پزشکی موثر شده است. کشف استراتژی های اخیر در بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک به مرحله ای از پرتوانی القاشده تسهیلات ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27054776
مقدمه: سرطان بیماری با منشاهای ژنتیکی و اپی ژنتیکی است و اثرات احتمالی بازبرنامه ریزی سلول های سرطانی با استفاده از مجموعه های مشخص از فاکتورهای رونویسی عمدتا به صورت بررسی نشده باقی مانده است. در تعداد انگشت شماری از مقالات منتشر شده تاکنون، یافته ها نشان داده است که بازبرنامه ریزی سلول های سرطانی،...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27070264
کنترل جهت گیری سلولی، تکثیر و تمایز در طراحی جایگزین های اندامی و هدایت بازسازی بافتی ارزشمند است. در مطالعه حاضر، ما سیستم میکروفلوئیدیک هیبریدی را با قرار دادن ریزشیارهای PDMS کشیده شده روی سطح پلیمرهای زیست تخریب پذیر برای تولید ریز محیطی دینامیک و به عنوان سرنخ های هدایت فیزیکی برای کنترل تمایز ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26914600
هدف: سلول های بنیادی پرتوان القایی انسان (iPSCs) ، ظرفیت امیدوار کننده ای را برای سلول درمانی و کاربردهای مهندسی بافت نشان داده شده است. بنابراین مقایسه توانایی این سلول ها با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) معمولا مورد استفاده برای مهندسی بافت استخوان درشرایط آزمایشگاهی، ضروری است. مواد و روش ها: در...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25383322
در این مطالعه استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی (hiPSCs) برای ایجاد گرافت های عروقی مهندسی شده بافتی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا دودمان سلول های بنیادی پرتوان القایی از طریق یک میانجی ستیغ عصبی با استفاده از یک برنامه تمایزی تعریف شده شیمیایی فاقد سرم به یک رده مزانشیمی تمایز داده شد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25378654
صفحه 9 از 10ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان