مطالب موجود برای 'اکسید آهن'
درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، یک زمینه مهم در پزشکی بازساختی هستند. با این حال، موفقیت سلول درمانی با این سلول ها به کارایی انتقال و احتباس آن ها، تمایز و فاکتورهای پاراکرین ترشح شده بوسیله آن ها در جایگاه های هدف بستگی دارد. مطالعات اخیر نشان می هد که نانوذرات اکسید آهن فوق مغن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32477611
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان