مطالب موجود برای 'بهبودی زخم های مزمن'
به نظر می رسد که پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) یک درمان امیدوار کننده جدید برای بهبودی زخم دیابتی(DWH) باشد و در حال حاضر، آرایه ای از سلول های بنیادی مزانشیمی از منابع مختلف از بند ناف و چربی گرفته تا منابع دندانی به عنوان مدالیته درمانی برای این بیماری در نظر گرفته شده است. با این حال، به ن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31648415
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان