مطالب موجود برای 'بیماری پیوند علیه میزبان'
به خوبی مشخص شده است که پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن(allo-HSCT)، یک درمان موثر برای بسیاری از بیماری های خونی بدخیم هستند و برای بیماری های خود ایمن نیز بیش از یک دهه است که استفاده شده اند. این در حالی است که بیماری پیوند علیه میزبان(GVHD) به عنوان یک مشکل خطرناک شایع بعد از پیوند سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32280306
سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون(WJ-MSCs) کلاسی از سلول های بنیادی با پتانسیل تمایزی، یک وضعیت ایمنی ممتاز و دستیابی آسان برای جمع آوری هستند که هیچ مشکل قانونی و اخلاقی ندارند. این سلول ها ویژگی های متعددی از سلول های بنیادی جنینی را هم از منظر فنوتیپی و هم از منظر ژنتیکی نشان می دهند و تنها دار...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31022994
به خوبی تایید شده است که پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن(allo-HSCT) یک درمان موثر برای بیماری های خونی بدخیم بی شمار است که برای بیش از یک دهه است برای بیماری های خود ایمنی نیز بکار برده شده است. این در حالی است که بیماری پیوند علیه میزبان (GvHD) که به عنوان یک اختلال شدید شایع بعد از پیوند سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32280306
هدف: نشان دادن اثرات بالقوه و مکانیسم های وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC-EVs) روی فیبروز در مدل اسکلرودرمای بیماری پیوند علیه میزبان مزمن(cGVHD) بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن. روش ها: ما در ابتدا اثرات درمانی MSC-EVs روی یک مدل نیمه مشابه از نظر بافت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32402950
با قرار گرفتن فرآورده های سلولی در ابتدای صف ، تقاضای فزاینده ای برای سیستم عامل های آزمایش غیر حیوانی برای پیش بینی ، مطالعه و درمان ایمنی ناخواسته وجود دارد. در این جا، ما مدل های پوستی ارگانوتیپیک انسانی را از بیوپسی های انسانی جداسازی شده و کراتینوسیت ها، فیبروبلاست ها و سلول های اندوتلیالی ریز ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32302003
به خوبی مشخص شده است که پیوند سلول های بنیادی آلوژن(allo-HSCT) یک درمان موثر برای بیماری های خونی بدخیم بی شمار است که بیش از یک دهه است که برای بیماری های خود ایمن نیز بکار برده شده است. در حالی که بیماری پیوند علیه میزبان(GVHD) بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن(Allo-HSCT) به عنوان مشکل شا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32280306
بیماری پیوند علیه میزبان شدید( GVHD) و مقاوم به کورتیکواستروئیدها یک دلیل اصلی غیر عود کننده مرگ و میرها بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن(all0-HSCT) است. یکی از امیدوار کننده ترین گزینه های درمانی استفاده از محصولات پزشکی درمانی پیشرفته مبتنی بر توانایی تعدیل کنندگی سلول های بنیادی مزانشیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31863261
پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن یک درمان به طور بالقوه شفابخش برای بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی است و انتخاب اهدا کننده به یکی از مهم ترین تصمیمات برای موفقیت آن تبدیل شده است. چندین گزینه احتمالی ممکن در دسترس است که شامل اهدا کننده وابسته مطابق(MRD)، اهدا کننده غیر خویشاوند مطابق(MUD)، اهد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31281155
سابقه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) به طور گسترده ای به صورت تجربی در زمینه های مختلف بالینی استفاده می شوند. اضافه شدن MSCs به درمان استروئیدی بیماری پیوند علیه میزبان حاد (aGVHD) ممکن است عاقبت بیمار را بهبود ببخشد. با این حال، تحقیقات در مورد عوامل مؤثر بر اثربخشی درمان با MSCs برای aGVH...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26323092
دودمان های سلول بنیادی مزانشیمی جدا شده توسط روش های جداسازی مختلف تغییراتی را دربیماری پیوند علیه میزبان نشان می دهند از زمان کشف ویژگی تنظیم کنندگی سیستم ایمنی درسلول های بنیادی مزانشیمی (MSC ) ازحدود یک دهه پیش، بررسی های گسترده ای مبنی براینکه آیا سلول های بنیادی را می توان برای درمان بیماری ها...
امتیاز: Article Rating | PMID:
بیماری پیوند علیه میزبان در پوست پس از پیوند اتولوگ سلول های بنیادی درمولتیپل میلوما بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD), یکی ازعوارض پیوند آلوژنیک سلول های بنیادی (allo- SCT) است. با این حال، یک سندرم مشابه در پیوند اتولوگ سلول های بنیادی (ASCT) نیز گزارش شده است. ازارگان های هدف GVHD درپیوند اتولوگ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان