مطالب موجود برای 'تمایز عصبی'
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان درمانی جایگزین برای کاربرد در مورد بیماری های متعدد سیستم عصبی پیشنهاد شده اند. این سلول ها می توانند از بافت چربی، خون بند ناف و مغز استخوان و سایر بافت ها بدست آیند و ویژگی های درمانی قابل توجهی را دارا هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند با راندمان با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31649208
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های تمایز نیافته ای هستند که توانایی خودنوزایی و دگر تمایزی به سایر انواع سلول ها را دارند. این سلول ها امیدهایی را برای یافتن یک درمان برای بسیاری از بیماری ها ایجاد کرد است. با این وجود، هنوز برخی از موانع وجود دارد که کاربردهای بالینی آن ها را محدود می کند. یک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31523485
بازسازی عصبی به صورت یک چالش باقی مانده است. سلول های بنیادی عصبی تمایز یافته از سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق از بیماران یک امید امیدوار کننده را ایجاد کرده است. روی به میزان زیادی در تکوین و متابولیسم سیستم عصبی مرکزی(CNS) دخیل است، اما نقش آن در تمایز عصبی iPSCs مشخص نیست و فقدان روش های تش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32323639
یک ترموژل مبتنی بر پلی(اتیلن گلیکول) می تواند یون های آهن(Fe3+) را از طریق باندهای هماهنگ شبه اتری بین اتم اکسیژن و یون های آهن به دام بیاندازد، بنابراین یک سیستم آزاد کننده یون Fe3+ پایدار را ارائه کند. ترموژل پلی(اتیلن گلیکول)-ال-پلی(آلانین) در این مطالعه استفاده شد. پلی پپتیدی یک ژل نسبتا قوی تر ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31559819
طی تولید رده های سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از سلول های CD34+ خون بند ناف، یک رده دارای تریسومی کامل کروموزوم 1 و حذف q23 تا qTer کروموزوم 11 به طور تصادفی در آزمایشگاه تولید شد. این ناهنجاری به طور پیوسته حتی در پاساژهای بالاتر نیز تشخیص داده شد. مشخص شده است که این ناهنجاری های کروموزومی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31148385
هدف: ژله وارتون (WJ) بافت همبند ژلاتینی مشتق از بند ناف است. این بافت متشکل از سلول های بنیادی مزانشیمی، الیاف کلاژن و پروتئوگلیکان ها می باشد. سلول های بنیادی در ژله وارتون خواص جالبی برای تحقیق دارند. به عنوان مثال، آنها به روشی ساده و غیر تهاجمی قابل جمع آوری بوده، تعداد زیادی از سلول ها را ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25767544
سلول های بنیادی بالغ انسان که قادر به خود تجدیدی و تمایز به انواع سلول های دیگراست را می توان از بافت های مختلف جدا سازی کرد. هیچ مشکل اخلاقی و رد پیوند در مورد سلول های بنیادی جنینی وجود ندارد، به طوری که آنها یک منبع امیدوار کننده برای سلول درمانی می باشند. بدن انسان حاوی مقدار زیادی بافت چربی است...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25431112
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان