مطالب موجود برای 'تکثیر '
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) بدون توجه به منبع بافتی شان، کاندیداهای عالی برای سلول درمانی محسوب می شوند زیرا آن ها سلول های تعدیل کننده ایمنی هستند که عملکردهای درمانی متعددی دارند و می توانند به ترمیم و بازسازی بافتی کمک کنند. برای کاربرد موثر این سلول ها در سلول درمانی، درک و ویژگی ی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32372268
سیستم عصبی مرکزی(CNS) دارا ظرفیت خود بازسازی محدودی است که این امر ایجاد درمان های جدید را چالش برانگیز می کند. مطالعات گذشته آزمایشگاه ما کاربردی بودن سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی(hBM-MSCs) را به عنوان یک ابزار درمانی ممکن برای سیستم عصبی مرکزی تبدیل می کند. آستروسیت ها، سلول ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32032613
سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) برای درمان جایگاه های التهاب به صورت موضعی استفاده شده است. مشخص شده است که انتقال موضعی موجب می شود که سلول های بنیادی مزانشیمی به صورت اسفروئیدها(تجمعات کروی سلولی) تجمع پیدا کنند که بیان ژن و فنوتیپ را تغییر می دهد. در حالی که سلول های بنیادی مزانشیمی چسبنده در م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32158443
در مورد برهمکنش هایی که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) را برای حفظ پرتوانی شان به شدت تنظیم می کنند به میزان نسبتا اندکی اطلاعات موجود است. مطالعات اخیر گزارش می کند که پروتئین های Wnt ممکن است نقش مهمی را در کنترل سرنوشت سلول های بنیادی مزانشیمی بازی کنند. در این مطالعه، ما این فرضیه را تست کردیم ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31853765
تخریب شبکیه(RD) مانند تخریب ماکولای مربوط به سن(AMD) و رتینیت پیمگمنتوزا یکی از دلایل اصلی نابینایی هستند. در حال حاضر، گزینه درمانی راضی کننده ای برای این بیماری ها در دسترس نیستند که اصولا به این دلیل است که شبکیه و اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه (RPE) نمی توانند بازسازی کنند، هر چند AMD مرطوب می توا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28486987
هدف: به کار گیری خون بند ناف(hCB) به دلیل استفاده از حجم نسبتا کوچک خون بند ناف که حاوی مقدار کافی سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، برای کودکان با محدودیت مواجه شد بنابراین، تلاش ها برای به کار گیری سلول های بنیادی خون بند ناف در پیوند منجر به ایجاد رویکردهایی مانند گارسینول برای تکثیر سلول های بن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30377593
سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، سلول های بنیادی چند توان با توانایی خودنوزایی و هم چنین توانایی تولید همه سلول های خونی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی چند توان با توانایی خودنوزایی هستند و قادرند به انواع مختلف سلول ها تمایز یابند. سلول های بنیادی مزانشیمی اثر محافظت کننده ای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29399543
تکثیر موفقیت آمیز سلول های بنیادی خون ساز(HSC) یک مزیت برای پیوند بالینی این سلول ها محسوب می شود. مطالعه حاضر اثر تستوسترون روی تکثیر، فنوتیپ آنتی ژنی و تکثیر ژن های مربوط به خون سازی در سلول های CD34+ مشتق از خون بند ناف تحت شرایط نورموکسی و هیپوکسی بررسی کرده است. سلول های CD34+ خون بند ناف با اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29067121
به دلیل فقدان منبع پلاکتی و فاکتور رشد پلاکتی تایید شده بوسیله سازمان غذا و داروی آمریکا، مگاکاریوسیت ها به عنوان جایگزینی موثر برای کاهش ترومبوسیتوپنیا ظهور کرده اند. در این جا، ما تکوین یک سیستم کشت دو مرحله ای موثر را گزارش می کنیم که عاری از استروما(اجزای جانوری) و دستکاری های ژنتیکی برای تولید ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28297572
تنظیم تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی توسط اسیدهای چرب ضروری و متابولیت های آنها درمان با سلول های بنیادی امیدهای بسیاری را برای طب ترمیمی و درمان انواع بیماری ها ایجاد کرده است. یک مساله کلیدی درمان با سلول های بنیادی کنترل سرنوشت سلول های بنیادی است، اما روش های ایمن و کاربردی برای این امر محدود می ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
توانایی رشد سلولهای پالپ دندان انسان بر روی سه داربست زیست فعال هدف: بررسی تکثیر و تمایز سلولهای پالپ دندان انسان ( hDPCs ) بر روی داربست های زیست فعال مواد و روشها: سلولهای پالپ دندانی اولیه از دندان های سوم آسیا ی افراد بزرگسال سالم ( 18-25 سال سن ) با هضم آنزیمی جمع آوری شده ، تکثیرو کشت د...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان