مطالب موجود برای 'درجه بالینی'
در پاتولوژی های مری مانند آترزی مری، سرطان ها و آسیب های سوزشی، روش ها برای جایگزینی تمام ضخامت مری نیازمند قربانی کردن اندام های سالم درون شکمی مانند معده و کولون است و با عوارض جانبی و مرگ و میز بالا و نتایج عملکردی ضعیف همراه است. برای فائق آمدن بر این مشکلات، روش های مهندسی بافت برای ایجاد جایگز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31670903
تکنولوژی ارگانوئید یک پارادیم انقلابی را به سمت درمان فراهم کرده است اما هنوز برای کاربرد در انسان راه درازی در پیش است که عمدتا به دلیل چالش های موجود در زمینه تکرار پذیر بودن و مقیاس پذیر بودن است. در این جا، ما این محدودیت ها را با ایجاد یک پلت فرم مقیاس پذیر تولید جوانه اندامی به طور کامل از سلو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29212014
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان