مطالب موجود برای 'زیست مواد'
سال های اخیر شاهده گسترش بیماری ها و نارسایی های بافتی بوده است. ظهور پزشکی بازساختی دیدگاه ها را به درمان مبتنی به سلول های بنیادی-زیست مواد معطوف می کند. مهندسی بافت و پزشکی بازساختی استراتژی را برای ساخت زیست مواد طراحی شده به صورت فضایی، مکانیکی، شیمیایی و زیستی برای رشد و تمایز سلول های بنیادی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31872161
رویکردهای جراحی با حداقل تهاجم که با هدف ترمیم بافت های آرواره ای چهره ای صورت می گیرند به دلیل ساختار کوچک و پیچیده و دستیابی مشکل حین جراحی به سختی انجام می گیرند. در واقع، در حالی که رویکردهای آرتروسکوپی که مواد بازسازی کننده و/یا سلول ها را در مفاصلی مانند زانو منتقل می کنند شایع هستند، در حال ح...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31943865
سلول درمانی ترکیب شده با داربست های زیست مواد برای درمان نواقص غضروفی استفاده شده است. ما تصور کردیم که تمایز غضروفی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) در داربست های زیستی سه بعدی رسوب ماتریکس غضروفی را شروع می کند و سازه ای را برای بازسازی درجای غضروف مهیا می سازد. قابلیت غضروف ز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31552691
باکتری ها از فلاژله (نانوفیبرهای پروتئینی روی سطح آن ها) به عنوان یک ماشین مولکولی برای شنا کردن استفاده می کند. فلاژله از منومرها (فلاژین ها) پلیمریزه شده اند که می توانند یک پپتید را بوسیله ابزارهای ژنتیکی نشان داده می شوند. با این حال، فلاژله به عنوان نانوفیبرهای قابل تغییر به صورت ژنتیکی در ساخت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31323474
هدف مطالعه: هدف اصلی این مقاله بررسی روند فعلی در استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) برای ترمیم و بازسازی بافت استخوان بود. یافته های اخیر: مهندسی بافت مبتنی بر سلول های بنیادی پرتوان، رویکردهای درمانی خلاقانه برای پزشکی بازساختی را افزایش داده است. نشان داده شده است که iPSCsه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31256323
سلول های بنیادی با پتانسیل تمایز عصبی، یک مسیر درمانی امیدوار کننده هم برای درمان بیماری های عصبی و هم به عنوان سیستمی برای افزایش درک پایه ما از زیست شناسی بیماری ها در شرایط آزمایشگاهی محسوب می شوند. محیط های خارج سلولی دقیقا کنترل شده ای که ابعاد حیاتی تکوین جنینی را تقلید می کنند یا نیچ سلول های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31103526
گزینه های درمانی موجود برای ترمیم آسیب عضلانی منجر به از دست رفتن حجم، شامل استفاده از فلپ ها یا گرافت های عضلانی شبه بافتی میزبان است. با این حال، بافت عضلانی میزان ممکن است در دسترس نباشد و عوارض جانبی مربوط به جایگاه اهدا مانند از دست رفتن عملکرد و نقصان حجم نیز وجود دارد. در این مطالعه ما یک سیس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31100745
مطالعه برهمکنش سلول-زیست ماده یک بعد حیاتی مهندسی بافت استخوان برای یافتن جایگزین های دارای عملکرد پیشرفته است. در مطالعه حاضر، رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون(hWJ-MSCs) روی داربست های نانو-هیدروکسی آپاتیت/کیتوسان/ژلاتین (nHA/CS/Gel) سه بعدی زیست تقلید بررسی شد. نتایج بوسیله تست های بافت ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30636089
سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان(MSCs) به دلیل پتانسیل سرکوب کنندگی ایمنی، تعدیل کنندگی ایمنی و بازسازی کنندگی شان به طور گسترده ای برای درمان مبتنی بر سلول بیماری های ایمنی، التهابی و مخرب به کار گرفته شده اند. مطالعات پیش درمانگاهی و کارآزمایی های بالینی نتایج درمانی امیدوار کننده ای را نشان د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31046833
مطالعه برهمکنش سلول-زیست مواد یک بعد حیاتی مهندسی بافت استخوان برای یافتن جایگزی های دارای عملکرد پیشرفت است. در مطالعه حاضر، رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون(hWJ-MSCs) روی داربست های سه بعدی زیست تقلید نانو هیدروکسی آپاتیت/کیتوسان/ژلاتین(nHA/CS/Gel) بررسی شد. نتایج بوسیله تست های بافت شناس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30636089
پیشینه: مهندسی بافت شامل انتقال انواع خاص سلول یا محصولات سلولی به بافت ها یا اندام های آسیب دیده به منظور احیای عملکرد بافت و اندام است. از آن جایی که پیوند سلول های بنیادی می تواند بر محدودیت مربوط به پیوند اتولوگ بافت های بیمار غلبه کند، توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است؛ با این حال، گزی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30598836
مهندسی و بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک بالغ را برای بدست آوردن توانایی تمایز به هر نوع رده سلولی که آن ها سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) می نامند، تمایز می دهد. این سلول های iPS با توجه پتانسیل خود نوزایی و تمایزی نامحدود؛ می توانند بسیاری از نیازهای موجود در زمینه طب بازساختی، مهندسی بافت، ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30565686
سلول های بنیادی جنینی(ESCs) و سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)، که آن ها را در مجموع سلول های بنیادی پرتوان(PSCs) می نامند، به عنوان منبع امیدوار کننده ای برای طب بازساختی در نظر گرفته شده اند. به طور ویژه، کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(hPSCs-CMs) پتانسیل زیادی را برای ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30334384
تنوع در چندین ویژگی ریز محیط مواد در بین بافت ها و در شرایط in vivo نیز مشاهده شده است و این امر اثر عمیقی روی فنوتیپ سلول دارد. آزمایش های پدیده شناسی نشان داده است که برخی از این ویژگی های ریز محیط فیزیکی مانند سفتی می توانند سلول ها را به سایر ویژگی ها حساس کند، در همین حال، مطالعات جزء به جزء شم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30120125
داربست ها، بسترهای فیزیکی برای چسبندگی، تکثیر و تمایز سلولی هستند که در نهایت منجر به بازسازی بافت می شود. مطالعه فعلی، مهندسی بافت را به عنوان یک ابزار نوظهور برای بازسازی استخوان مورد تاکید قرار می دهد. زیست مواد سنتتیک و طبیعی پرینت شده به صورت سه بعدی، معمولا برای مهندسی بافت استفاده می شوند. در...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30110908
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان