مطالب موجود برای 'سلول درمانی '
هدف این مطالعه بررسی پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(AD-MSCs) از بافت چربی قهوه ای روی عملکرد نعوذ نامناسب(ED) در آسیب طناب نخاعی به صورت آزمایشگاهی القا شده در رت ها است. 24 رت نر ویستار به سه گروه تقسیم شدند: کنترل، آسیب طناب نخاعی(SCI)+ محلول انتقال، آسیب طناب نخاعی به اضافه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31273327
پزشکی بازساختی شاخه ای از تحقیقات کاربردی است که قصد دارد با تحریک مکانیسم های ترمیمی خود بدن از طریق ایمپلنت کردن سلول های تمایز یافته به انواع سلول های تخصص یافته، بافت ها و اندام های آسیب دیده را مجددا تثبیت کند. یک منبع غنی از سلول های بنیادی بالغ درون دندان قرار دارد و تحت عنوان سلول های بنیادی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31776822
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان درمانی جایگزین برای کاربرد در مورد بیماری های متعدد سیستم عصبی پیشنهاد شده اند. این سلول ها می توانند از بافت چربی، خون بند ناف و مغز استخوان و سایر بافت ها بدست آیند و ویژگی های درمانی قابل توجهی را دارا هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند با راندمان با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31649208
نابینایی و اختلالات بینایی بوسیله تخریب لاعلاج شبکیه در افراد تحت تاثیر قرار گرفته در سراسر دنیا ایجاد می شود. سلول درمانی برای یک جایگزینی شبکیه می تواند به طور بالقوه ای بینایی را بویژه برای آن هایی که گیرنده های حس کننده نور در چشم شان را دست داده اند، نجات ببخشد. همین طور، سلول های به خوبی شناخت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31862637
پاندمی کروناویروس SARS-CoV-2 یا COVID-19 به طور قابل توجهی انتقال درمان های سلولی از جمله سلول های T گیرنده آنتی ژن کایمریک(CAR) را تحت تاثیر قرار داده اند. این تأثیرات فراتر از مراقبت از بیمار ، شامل تدارکات ، اداره و توزیع منابع مراقبتهای بهداشتی بطور فزاینده محدود شده است. بر مبنای تجارب جمعی پژو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32298807
درمان بیماری های مخرب عصبی نیاز رو به افزایشی به نوآوری در ارتباط با شواهد اخیر در زمینه درمان بازسازی کننده با استفاده از سلول های بنیادی ارائه می دهند. در مکانیسم های مولکولی دخیل در اختلالات مخرب عصبی و اختراع روش هایی که قادر به القای تمایز عصبی سلول های بنیادی باشد، اجازه رویکردهای درمانی خلاقا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32266049
شناسایی سلول های بنیادی جنینی انسانی و فناوری بازبرنامه ریزی برای بدست آوردن سلول های بنیادی پرتوان القایی از سلول های سوماتیک بالغ، فرصت منحصربفردی برای ایجاد مدل های بیماری انسانی، استراتژی های ویرایش ژن و گزینه های سلول درمانی ارائه کرده است. تکوین سلول های بنیادی پرتوان از سلول های سوماتیک و ابز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31728915
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) می توانند با قابلیت های چند توانی و خودنوزایی از بافت های بالغ مختلف مشتق شوند. مشخصه های عدم نگرانی های اخلاقی، داشتن ایمنی زایی پایین و دارا بودن عملکردهای تعدیل ایمنی، سلول های بنیادی مزانشیمی را کاندیداهای امیدوار کننده ای برای درمان های سلول های بنیادی می سازد. سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31730279
تنظیم نامناسب آنژیوژنز واقعه ای است که در اختلالات متعددی از جمله پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی مشاهده شده است. سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل آنژیوژنز یا رگزایی هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشبرد آنژیوژنز در نظر گرفته می شوند. اگ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31468060
هدف: بررسی ایمنی، امکان پذیری و عوارض جانبی احتمالی تک دوز از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسانی در بیماران با سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدید بود طراحی: فاز یک کارآزمایی بالینی مجموعه: مرکز پزشکی کاوئوسیونگ تایوان بیماران: سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدید با نسبت PaO2/FIo2 ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32187077
هدف: بررسی ایمنی، امکان پذیری و عوارض جانبی احتمالی تک دوز از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسانی در بیماران با سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدید بود طراحی: فاز یک کارآزمایی بالینی مجموعه: مرکز پزشکی کاوئوسیونگ تایوان بیماران: سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدید با نسبت PaO2/FIo2 ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32187077
هدف: بررسی ایمنی، امکان پذیری و عوارض جانبی احتمالی تک دوز از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسانی در بیماران با سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدید بود طراحی: فاز یک کارآزمایی بالینی مجموعه: مرکز پزشکی کاوئوسیونگ تایوان بیماران: سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدید با نسبت PaO2/FIo2 ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32187077
پیری موجودات شامل کاهش پیشرونده عملکرد اندام ها و افزایش مستعد بودن به بیماری های مرتبط با پیری است. این امر با پیری جمعیت های سلول های بنیادی درون بدن مرتبط است که ظرفیت سلول های بنیادی برای خودنوزایی، تمایزی و بازسازی بافت ها و اندام های آسیب دیده را کاهش می دهد. این مطالعه مروری قصد دارد که کشف ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31704472
کروناویروس جدید SARS-CoV-2 به طور سریعی در حال گسترش در سراسر دنیا است و منجر به بیماری شده است که سازمان بهداشت جهانی(WHO) آن را COVID-19 نامیده است. این پاندمی یا همه گیری منجر به استرس بی سابقه ای برای سیستم مراقبت سلامتی از جمله برنامه های انجام پیوند سلول های خون ساز آلوژن یا اتولوگ(HCT) و سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32404975
سلول های استرومایی مزانشیمی، سلول های چند توانی هستند که برای درمان انواع مشکلات پزشکی استفاده شده اند. طی دهه گذشته، هیجان قابل توجهی به استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی برای درمان بیماری های مخرب عصبی وجود داشته است که مشخصا کشنده هستند و درمان قوی برای آن ها وجود ندارد. در این مطالعه مروری، ما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31054608
صفحه 1 از 11ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان