مطالب موجود برای 'سلول های بنیادی خون ساز '
با استفاده از قابلیت های چند توانی و خودنوزایی، سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) می توانند خون سازی را در سراسر زندگی حفظ می کنند. با این حال، مکانیسم پشت پرده چنین قابلیت های قابل توجهی به صورت کشف نشده باقی مانده است که حداقل تا حدی به دلیل کمبود سلول های بنیادی خون ساز و تکثیر برون تنی متوسط سلول ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31915389
پیشینه و هدف: سلول های بنیادی خون ساز موجود در گردش خون(HSCs)، سلول های پیش ساز اندوتلیالی موجود در جریان خون(EPCs)، و سلول های بنیادی سرطانی در تکوین و پیشرفت تومور مشارکت می کنند و می توانند به پیش بینی نتایج بیمار کمک کنند. هدف این مطالعه بررسی فراوانی این سلول ها در خون محیطی بیماران مبتلا به کا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31478425
برای دو دهه، سلول های بنیادی لوکمیایی(LSCs) در لوکمیای میلوئید مزمن (CMLs) و لوکمیای میلوئید حاد (AML) به یک پارادایم پیشرفته برای زمینه سلول های بنیادی سرطانی تبدیل شده اند. در CML، تولید فیوژن تیروزین کیناز BCR-ALB1 در سلول های بنیادی خون ساز موجب تبدیل شدن آن ها به سلول های بنیادی لوکمیایی می شود...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31907378
کروناویروس جدید SARS-CoV-2 به طور سریعی در حال گسترش در سراسر دنیا است و منجر به بیماری شده است که سازمان بهداشت جهانی(WHO) آن را COVID-19 نامیده است. این پاندمی یا همه گیری منجر به استرس بی سابقه ای برای سیستم مراقبت سلامتی از جمله برنامه های انجام پیوند سلول های خون ساز آلوژن یا اتولوگ(HCT) و سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32404975
خون بند ناف(UCB) یک منبع جذاب سلول های بنیادی خون ساز برای پیوند در برخی از اختلالات خونی است. یکی از فاکتورهای اصلی تاثیرگذار روی سرنوشت پیوند، تعداد سلول خون بند ناف، به همراه مشابهت آنتی ژن لوکوسیت انسانی و تعداد سلول های CD34+ است. در این جا، ما فاکتورهایی که می توانند روی کیفیت و کمیت واحدهای خ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31896912
اولین پیوند خون سازی که در آن خون بندناف به عنوان منبع سلول های خون ساز استفاده شد در اکتبر 1988 انجام شد. از آن زمان، دستاوردهای قابل توجهی از نظر درک ما از زیست شناسی سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز مشتق از خون بند ناف(UCB-HSCs و UCB-HPCs) صورت گرفته است. بیش از 40 هزار پیوند خون بند ناف(UCBTs) ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31089283
در دسترس بودن سلول های بنیادی بالغ اتولوگ یکی از پیش نیازهای ضروری برای سلول درمانی انسانی است. سلول های بنیادی مشتق از ادرار(USCs) به عنوان منبع سلولی مطلوب برای سلول درمانی محسوب می شوند زیرا USCs مختص اهدا کننده به آسانی و به صورت غیر تهاجمی از ادرار بدست می آید. روش های موثر جداسازی، تکثیر و تما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32197458
پیشینه: CD18 یک زیرواحد بتا معمول از اینتگرین های β2 است که روی سلول های خون ساز بیان می شود. اینتگرین های β2 برای چسبندگی سلولی و انتقال لوکوسیت ها ضروری هستند. روش ها: در این جا ما بیان CD18 را در زیر مجموعه های مختلف سلول های بنیادی و پیش ساز(HSPCs) مشتق از خون بند ناف(CB)، مغز استخوان(B...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32345365
پیشینه: خون بند ناف(UCB) تبدیل به منبعی جایگزین از سلول های خون بند ناف برای مغز استخوان و خون محیطی شده است. حضور مقادیر زیاد لخته منجر به پایین آمدن کیفیت خون بند ناف می شود. برای بهبود کیفیت خون بند ناف به عنوان منبعی از سلول های بنیادی خون ساز در ژاپن، ما فاکتورهای مربوط به روش های جمع آوری خ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32362979
خون بند ناف(CB) به عنوان یک منبع موثر برای سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) و سلول های پیش ساز خون ساز(HPCs) در بیش از 35 هزار پیوند سلول خون ساز در بالین و در تلاش برای درمان انواع مشابهی از اختلالات بدخیم و خوش خیم درمان شده بوسیله مغز استخوان(BM) و خون محیطی فعال شده(mPB) با استفاده از سلول های اهدا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31723413
ما گزارش کرده ایم که از 10 مورد از شایع ترین وکتورهای سروتیپ ویروس های مرتبط با آدنو(AAV)، AAV6 در ترانسداکت سلول های بنیادی خون ساز انسانی اولیه در شرایط برون تنی و هم چنین درون تنی موثرترین بوده است. اخیرا، گزارش شده است که پلی وینیل الکل(PVA) برترین جایگزین برای آلبومین سروم انسانی(HSA) برای تکثی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32276210
اولین پیوند سلول های خون سازی که در آن ها خون بند ناف(UCB) به عنوان منبع سلول های خون ساز استفاده شد، در اکتبر 1988 صورت گرفت. از آن زمان، دستاوردهای قابل توجهی از منظر درک ما از زیست شناسی سلول های بنیادی و پیش ساز مشتق از خون بند ناف(HSCs و HPCs) گزارش شده است. بیش از 40 هزار پیوند خون بند ناف(هم ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31089283
جفت انسانی از بافت های مختلفی تشکیل شده است که از آن ها می توان سلول های مختلفی مانند سلول های بنیادی خون ساز و سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی(MSCs) را جداسازی کرد. زمینه های پوشش داده شده: این مطالعه مروری احتمال تلفیق سلول های بافت جفتی در ذخیره سازی خون بند ناف را بحث خواهد کرد و ویژگی های عم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29856650
سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، همه رده های سلول های خونی بالغ را در تمام طول زندگی موجود تولید می کنند. در مهره داران، سلول های بنیادی خون ساز از گذار اندوتلیوم خون ساز(HE) در کف آئورت پشتی جنینی تولید می شوند. اخیرا ثابت شده است که مجموعه ای از فاکتورهای پیش التهابی مانند TNFα، اینترفرون گاما و گیر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31649245
طی تکوین جنینی چندین موج از پیش سازهای خون سازی با پتانسیل رده ای مجزا به طور افتراقی در زمان و مکان تنظیم می شوند. طبق این دیدگاه، برخی از لنفوسیت های تخصص یافته طی یک بازه زمانی در جنین زایی تولید می شوند و به بافت ها مهاجرت می کنند تا در روند اندام زایی و هموستازی بافتی مشارکت کنند. این سلول ها ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31627863
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان