مطالب موجود برای 'فاکتورهای پاراکرین'
اختلالات مخرب مفاصل(بویژه استئوآرتریت(OA)) منجر به درد دائمی و ناتوانی و ایجاد بار اقتصادی زیاد برای جامعه می شود. با این وجود، مکانیسم های مولکولی استئوآرتریت هنوز به طور کامل توضیح داده نشده است. استئوآرتریت بوسیله تخریب غضروف و از دست دادن ماتریکس خارج سلولی(ECM) مشخص می شود. به طور عمومی همگان ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31753036
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان