مطالب موجود برای 'MSCs)'
سلول های بنیادی مزانشیمی دارای طیف وسیعی از کاربردهای درمانی هستند و در کارآزمایی های بالینی استفاده شده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی عمدتا از بافت های بالغ و جنینی بدست می آیند. با این حال، مشکلات زیادی برای استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت مانند کمبود منابع بافتی روش های جمع آوری ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31003536
اگرچه پیشرفت زیادی در درمان گلیوما صورت گرفته است، پیش آگهی گلیوما هنوز بسیار ضعیف است. درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی ممکن است گزینه های امیدوار کننده ای برای درمان گلیوما باشند. اخیرا، مطالعات بسیاری گزارش داده اند که سلول های استرومایی/بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف(UC-MSCs) یک ناقل ژنی ایده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31301067
استفاده از پوست مهندسی شده مبتنی بر سلول یکی استراتژی نوظهور برای درمان زخم های صعب العلاج است. امروزه، تلاش های زیادی به ساخت داربست های مناسب با ویژگی های زیست مکانیکی مناسب برای حمایت از زنده مانی و رشد سلولی در ریز محیط یک زخم اختصاص یافته است. هدف این پژوهش ارزیابی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30791186
از آن جایی که قلب پستانداران بالغ ظرفیت بازسازی کنندگی محدودی دارد، ترومای قلبی، بیماری و پیری منجر به از دست رفتن دائم بافت منقبض شونده قلب می شود. این امر منجر به ایجاد استراتژی های مبتنی بر سلول های بنیادی برای ایجاد کاردیومیوسیت های جدید برای قلب آسیب دیده شده است. سلول های بنیادی مزانشیمی شمتق ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29574510
کمبود منابع ارگانی استفاده از پیوند کبد را محدود کرده است. ساخت کبد مصنوعی زیستی به طور فزاینده ای به عنوان یک درمان جایگزین مورد توجه قرارگرفته است. برای تولید کبد مصنوعی زیستی، سه فاکتور باید در نظر گرفته شود: کشت سلول، داربست و بیوراکتور. مطالعات اخیر نشان داده اند که با چندین روش از جمله تحریک س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25538064
تاریخچه/ هدف: اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی ((AT-MSC بررشد سرطان های انسانی، از جمله ملانوما، بحث برانگیز است و مکانیسم های زیر بنایی آن هنوزبه خوبی درک نشده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد توموری سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان برملانومای انسانی در In v...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25550547
شواهد جمع آوری شده نشان داده است که سلول های بنیادی توانایی ترمیم آسیب های بافت ریه را به دنبال تزریق سلول های کشت یافته و یا پیوند مغز استخوان دارا هستند. درنتیجه، توجه بسیاری برسلول های بنیادی مزانشیمی مقیم ریه ((LR-MSC برای ترمیم بافت های آسیب دیده ریه متمرکز شده است. در عین حال، برخی از مطالعات ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25546504
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان