مطالب موجود برای 'autologous chondrocyte implantation'
نواقص غضروفی و استخوانی غضروفی در زانو شایع هستند و ممکن است اگر به صورت نامناسب درمان نشوند، منجر به بیماری های مخرب مفصلی شوند. درمان های معمول مانند ریز شکستگی اغلب منجر به تشکیل فیبرو غضروف شوند و با نتایج ضعیفی همراه هستند. علاوه بر این، ریز شکستگی معمولا برای درمان نواقص بزرگ تر از 2 تا 4 سانت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32296549
پیشرفت در اصلاح و ترمیم عیوب استخوانی آسیب های استخوانی شایع بوده و منبع مشکلات و فشارهای اقتصادی بسیارمی باشند . چندین بافت مربوطه ، مانند غضروف، منیسک و رباط داخل مفصلی بهبود نمی یابند. و حتی استخوان که به طور معمول خود به خود ترمیم می شود ، ممکن است ترمیم موفقی نداشته باشد. بازسازی بافت های است...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان