مطالب موجود برای 'derived mesenchymal stem cells'
آسیب طناب نخاعی(SCI) یک مشکل مخرب با گزینه های درمانی دارویی محدود برای احیای عملکرد است. رویکردهای بازسازی کننده اخیرا به عنوان یک مکمل برای درمان های استاندارد موجود توجهات را به خود جلب کرده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) یک منبع سلولی به راحتی در دسترس با ظرفیت تکثیری ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31785831
آسیب طناب نخاعی(SCI) یک مشکل مخرب با گزینه های درمانی دارویی محدود برای احیای عملکرد است. رویکردهای بازسازی کننده اخیرا به عنوان یک مکمل برای درمان های استاندارد موجود توجهات را به خود جلب کرده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) یک منبع سلولی به راحتی در دسترس با ظرفیت تکثیری ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31785831
مقدمه: بیماری انسداد ریوی مزمن(COPD) سومین دلیل شایع مرگ در سراسر دنیا است. بیماری COPD ناشی از التهاب مزمن ریه ها است. درمان های فعلی شامل درمان های فیزیکی و شیمیایی است که نتایج محدودی را ارائه می کنند. سلول های بنیادی و بویژه سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) برای درمان COPD استفاده شده اند. در ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32054512
هدف: بررسی اثرات حفاظت عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف(UC-MSCs) روی آسیب مغزی ناشی از پرتو(RIBI) روش ها: 30 موش C57BL/6 ماده به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: کنترل(CON)، گروهی که مغز کاملا تحت پرتو قرار گرفته بود(WBI)، و گروه سلول درمانی شده(MSCs). مغز موش ها در گروه های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32161012
سلول های بنیادی مزانشیمی دارای طیف وسیعی از کاربردهای درمانی هستند و در کارآزمایی های بالینی استفاده شده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی عمدتا از بافت های بالغ و جنینی بدست می آیند. با این حال، مشکلات زیادی برای استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت مانند کمبود منابع بافتی روش های جمع آوری ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31003536
اخیرا مطالعه ای کشف کرده است که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به سمت تومور فراخوانده می شوند و اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی در ارتباطات سلول- سلول در سرطانی دخیل هستند. در این جا، در این مطالعه ما اثر اگزوزوم های غنی از microRNA-208a مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31637737
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(ADSCs) کاندیداهای امیدوار کننده ای برای پزشکی بازساختی هستند. با این نحال، پاساژ آزمایشگاهی طولانی مدت منجر به از دست رفتن بنیادینگی و موجب پیری سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی است و منجر به نارسایی در درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31623678
در بین تروماهای دست، بستر ناخن درگیرترین بافت در بخش های اورژانس بیمارستان است که منجر به از دست رفتن صفحه ناخنی می شود که منجر به اختلال در عملکرد مشت کردن دست، دردهای طولانی مدت نوک انگشت، هایپرپاتیا و دیستزتزیا می شود. درمان نواقص بستر ناخن به دلیل فقدان ضخامت یکدست بستر ناخن و توانایی بازسازی مج...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31278843
در این مطالعه ما در صدد تولید داربست های مبتنی بر ماتریکس خارج سلولی سلول زدایی شده سه بعدی طناب نخاعی گاوی(3D-dCBS) برای کاربرد در مهندسی بافت عصبی بودیم. با این هدف، قطعات بافت طناب نخاعی گاوی(BSC) در NaOH 1/0 مولار هموژنیزه شد و این مخلوط ویسکوز برای بدست آمدن داربست زیستی سه بعدی قالب گیری شد. ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30963718
ترشح فاکتورهای ترشحی بالقوه بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) با توجه به مزایایی که می تواند در زمینه طب بازساختی داشته باشد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در واقع، چند توانی آزمایشگاهی این سلول ها و ظرفیت ترشحی آن ها برای فاکتورهای رگزایی کننده و سرکوب کننده ایمنی،نقشی را برای ترمیم و بازس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911299
چاقی یک ریسک فاکتور اصبی برای بسیاری از بیماری های مزمن از جمله دیابت، کبد چرب و سرطان است. نشان داده شده است که تکثیر توده چربی با تمایز چربی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(ASCs) مرتبط است. با این حال، مکانیسم های دخیل در این اثر هنوز نشان داده نشده است. ما دریافتیم که استئوپونتین(OPN) در سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911298
اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مغز استخوان یا سلول های پیش ساز قلبی می توانند بعد از ایسکمی و آسیب مربوط به جریان مجدد(پرفیوژن مجدد)، آپوپتوز را در سلول های میوکاردی کاهش دهند. با این حال، در مورد اثرات اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مشتق از چربی(ADSCs) که فراوانی بیشتر و عوارض جانبی کمتری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911413
مطالعه حاضر در صدد است که کارایی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) را برای ترمیم غضروف آسیب های موضعی غضروف زانو ارزیابی کند. 20 بیمار بدوا برای نواقص غضروفی تمام ضخامت دارای علائم تیمار شدند و در ادامه به صورت آینده نگرانه برای دو سال مورد پیگیری قرار گرفتند. همه بیماران متحمل روی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30879449
هدف: مشاهده اثرات ترمیمی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(ADSCs) روی آسیب ریوی القا شده بوسیله سیلیکا دررت ها. روش ها: ADSCs-GFP اولیه از رت ها بدست آمد. ADSCs-GFP به درون سیاهرگ دمی رت های مدل شده برای سیلیکوزیز تزریق شد. بیان فلورسنس سبز در ریه به طور منظم مشاهده شد تا توانایی خانه گزینی ADSC...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30884583
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل درمانی قابل توجهی هستند و در زمینه زیست پزشکی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی در ابتدا از مغز استخوان جداسازی شده و مورد ویژگی یابی قرار گرفتند و سپس از بافت هایی مانند بافت چربی، سینوویوم، پوست، پالپ دندان و ضمائم جنینی م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30741254
صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان