مطالب موجود برای 'derived mesenchymal stem cells (PSC'
سلول های بنیادی مزانشیمی دارای طیف وسیعی از کاربردهای درمانی هستند و در کارآزمایی های بالینی استفاده شده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی عمدتا از بافت های بالغ و جنینی بدست می آیند. با این حال، مشکلات زیادی برای استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت مانند کمبود منابع بافتی روش های جمع آوری ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31003536
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان