مطالب موجود برای 'derived regenerative cell'
آنژیوژنز درمانی یک استراتژی مهم برای نجات بافت های ایسکمی در بیماران با ایسکمی اندام حرکتی بحرانی هستند که گزینه درمانی دیگری مانند آنژیوپلاستی درون عروقی یا جراحی بای پس برای آن ها وجود ندارد. مطالعات قابلیت های آنژیوژنزهای درمانی با استفاده از سلول های تک هسته ای اتولوگ مغز استخوان(سلول های CD34+)...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31854154
آنژیوژنز درمان یک استراتژی مهم برای نجات بافت های ایسکمیک در بیماران مبتلا به ایسکمی بحرانی اندام حرکتی است که گزینه درمانی دیگری مانند آنژیوپلاستی اندووسکولار یا جراحی بای پس برای آن ها وجود ندارد. مطالعات احتمال آنژیوژنز درمانی با استفاده از سلول های تک هسته ای مغز استخوان اتولوگ(سلول های CD34+)، ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31854154
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان