مطالب موجود برای 'high throughput screening'
سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) مسیرهای کشف داروی متداول را در سال های اخیر متحول کرده اند. به طور خاص، پیشرفت های اخیر در زیست شناسی hiPSC از جمله فناوری های ارگانوئید، پتانسیل جدیدی را برای کشف داروهای عصبی با توجه به مزیت های واضح بر استفاده از بافت های اولیه تاکید داشته اند. در نظر ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32143423
این گزارش با کشت سلول های بنیادی مزانشیمی روی شیبی از تراکم مربوط به سطح از کلاژن نوع یک(COL1) ساکن شده و استئوپونتین(OPN)، این موضوع که بهینه سازی تراکم پروتئین ماتریکس خارج سلولی برای حمایت از تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی لازم است را نشان می دهد. یک شیب شیمیایی سطحی بوسیله ایجاد ترکیب ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31328896
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان