تاریخ انتشار: دوشنبه 25 خرداد 1394
ارتباط مثبت بین وزن کودک و حجم خون بندناف

  ارتباط مثبت بین وزن کودک و حجم خون بندناف

انتخاب استراتژیک خون بند ناف قبل از پردازش، از تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری می کند و باعث افزایش شانس موفقیت در پیوند می شود.
امتیاز: Article Rating

بهاره عباس پناه- کارشناس ارشد میکروبیولوژی
انتخاب استراتژیک خون بند ناف قبل از پردازش، از تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری می کند و باعث افزایش شانس موفقیت در پیوند می شود. بنابراین انتخاب واحدهایی از خون بندناف که شانس بیشتری برای ذخیره سازی دارند، یک استراتژی مناسب در پردازش نمونه ها است.

در مطالعه ای که در ژاپن انجام شده است اطلاعات مناسبی درباره فاکتورهای موثر در افزایش خون بندناف نوزاد ارائه کرده است.

در این تحقیق داده های بالینی از 1549 واحد خون خون بندناف برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفته است و ویژگی های مربوط به زایمان و فاکتورهای نوزادی در این مطالعه بررسی شده اند.
در این تحقیق میانگین سن مادر 30.46 سال بوده که در محدوده 18-49 سال قرار داشته اند و میانگین طول دوره بارداری 38.8هفته بوده است (محدوده 35-42 هفته) .

 میانگین وزن نوزاد 3265.9 گرم بود(محدوده 2200گرم تا 4850 گرم)  که متوسط وزن جفت 578.7 گرم (محدوده 200گرم تا 1000 گرم) عنوان شده است. در میان نوزادان 52.03 % پسر و 47.97% دختر بوده اند و 75.27% از زایمان ها طبیعی و  24.73% از طریق سزارین وضع حمل نموده اند.

از لحاظ ترتیب تولد، داده ها به سه گروه تقسیم شده اند:

فرزند اول(61.78%)، فرزند دوم(33.31%) و فرزند سوم (4.91)

از لحاظ طول بند ناف نیز داده ها به سه گروه تقسیم بندی شده اند:

کمتر از 20 سانتی متر(32.34%)، بین 20-40 سانتی متر (33.51%) و بیش از 40 سانتی متر (34.5%) بوده اند.

تأثیر متغیرهای مربوطه بر آزمایشات بالینی:

روابط بین فاکتورهای مربوط به زایمان و فاکتورهای نوزادی و هریک از متغیرهای آزمایشگاهی بر اساس آنالیز رگرسیون چندگانه بیان شده است.

با توجه به نتایج، طول دوره بارداری اثر منفی بر تعداد سلول های CD34+ دارد، به طوری که با افزایش طول دوره بارداری تعداد سلول های CD34+ کاهش پیدا می کند. زمانی که طول دوره بادداری کمتر از 37 هفته باشد، تعدادCD34+ بیشتر از زمانی است که طول دوره بارداری بیش از 37 هفته است. همچنین نتایج این تحقیقات نشان داد که با افزایش طول دوره بارداری حجم نمونه نیز کاهش می یابد. به طوریکه هر هفته افزایش در طول دوره بارداری منجر به  2.74 میلی لیتر کاهش در حجم خون بند ناف می شود. اما این متغیر بر روی TNC اثر قابل توجهی نداشته است.

علاوه بر این، وزن نوزاد ارتباط مثبتی با تعداد سلول های CD34+ و TNCدارد. بنابراین، مشخص شد که بچه های سنگین تر دارای واحدهایی با CD34+ و TNC بالاتری هستند و وزن نوزاد با حجم نمونه نیز رابطه مثبتی دارد به طوریکه یگ گرم افزایش در وزن نوزاد باعث افزایش 0.015  میلی لیتر در حجم خون بندناف میشود .

از طرف دیگر نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وزن جفت نیز رابطه مثبتی با حجم نمونه و کانت لولی سلولی دارد. به ازای هر یک گرم افزایش ر وزن جفت 0.013 میلی لیتر حجم نمونه خون بند ناف افزایش می یابد.

بررسی اثر جنسیت بر متغیرهای زایمانی نشان داد که نوزادان پسر دارای وزن بیشتری بودند و طول دوره بارداری مادر برای نوزادان پسر کمتر از نوزادان دختر است لذا واحدهای جمع آوری شده از نوزادان پسر حجم بیشتری نسبت به نوزادان دختر دارند. اما واحدهای خون بند ناف نوزادان دختر دارای تعداد سلول بالاتری نسبت به نوزادان پسر است.

بررسی اثر گروه خونی بر متغیر های خون بند ناف:

یافته های جدید حاصل از این مطالعه نشان داد که نوزادان با  گروه خونی O دارای TNC و تعداد سلول های CD34+ بالاتری نسبت به نوزادان با گروه های خونی دیگر هستند.

اثر موقعیت نوزاد بر متغیرهای خون بند ناف:

براساس تحقیقات انجام شده، وقتی موقعیت نوزاد قبل ازبریدن بندناف و گره زدن آن، بالاتر از جفت قرار گیرد(موقعیت بالایی)، نسبت به زمانی که به موازات جفت است(موقعیت پایینی)، حجم خون بندناف بیشتری به دست می آید.

اثر نحوه زایمان بر متغیرهای خون بند ناف:

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین وزن خون بندناف جمع آوری شده از مادرانی که زایمان سزارین دارند، نسبتاٌ بالاتر از نمونه های جمع آوری شده از مادرانی است که زایمان طبیعی دارند. از طرف دیگر، واحد های جمع آوری شده از زایمان طبیعی دارای TNC بالاتری نسبت به زایمان سزارین است. هم چنین مشخص شد زمانی که نوزاد فرزند اول باشد، TNC نمونه بالاتر از زمانی است که فرزند دوم و یا سوم باشد.

در میان متغیرهای بررسی شده در این مطالعه، سن مادر و طول بندناف اثر قابل توجهی بر تعداد سلولهای CD34+ و TNC و حجم نمونه نداشته است.

پایان مطلب/

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلیدواژه
کلیدواژه