با سلام پسر عموی من دچار این بیماری است ایا ایشان میتواند از کسی که بند ناف در پژوهشگاه رویان دارد سلول بنیادی برای بهبود بیماری خود دریافت کند؟
با سلام.شما مشخص نکردید دقیقا بیماری پسر عموی شما چیست؟

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه