با سلام
آیا درمان با سلولهای بنیادی بر روی شخصی که در کودکی به سبب تشنج ،در راه رفتن مشکل دارد ، و اینک 18 سال دارد موثر است ؟ برای درمان کدام پزشک را معرفی می کنید

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه