سلام.اقای دکترمن بیمارتون هستم لیمب گردل.قبل شما پیش یه دکتر دیگه رفته بودم و بیماریمو میدونستم وقتی پیش شمااومدم خیلی امیدواری بهم دادین که 150 نوع داره وازاین حرا که دوباره ازمایشو بیوبسی ولی با امید خیلی زیادکه بعدیکماه شما هم فرمودید لیمب گردل و هیچ دارویی ندادید..تمام امیدمو ازدست دادم.میخواستم خواهش کنم ک تمام سعیتونو برای درمان بیماراتون انجام بدین ومنو ازنتایج جدیدتون باخبر کنید.باتشکر فراوان

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه