حسین@:باسلام <br />درمان دارویی برای کند کردن این بیماری در مراجع ذکر نشده است ولی در برخی از مراکز تحقیقاتی خارج از کشور از سلول های بنیادی برای درمان این بیماری استفاده شده است ولی به طورکامل کلینیکی نشده ، در حال حاضر در کشور ما چنین درمانی به شیوه سلول درمانی صورت نمی گیرد. متاسفانه برای بیماری های ژنتیکی درمان قطعی وجود ندارد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه