سئوال:ا سلام بیماری هستم از نوع پلی نورو پاتی ضعف شدید عضلانی وحرکتی ایا با سلول در مانی امکان معالج این نوع بیماری وجود دارد .با تشکر
پاسخ:متسفانه در این زمینه طرح تحقیقاتی در پژوهشگاه رویان وجود ندارد.در ضمن در این بیماری سلول های بنیادی اثر درمانی اثبات شده ای تا کنون ندارند.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه