لطفاهروقت درمان برای بیماری ضعف عضلانی میوپاتیک اومد خبربدین خواهش میکنم دارویی هست برای پیشگیری از بیماری

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه