ثریا@: <br /> باسلام توضیحات این بیماری وشیوه درمان آن در خبرهای قبلی داده شده است،به محض دریافت خبرهای جدیدازطریق همین سایت اعلام می شود.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه