سلام <br />اقای دکتر <br />بیماری sma قابل درمان است. اگه قابل درمان باشد باید به کجا مراجعه بکنیم <br />اگه قابل درمان نیست راه حل چیست؟ مجتبی

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه