مجتبی@: <br />با سلام <br />خیراین بیماری نوعی اختلال ژنتیکی است و ازیک ژن ناقص اجدادی به ارث می رسد،و ژن درمانی برای درمان صد درصدی بیماری های ژنتیکی تنها دردوره جنینی امکان پذیراست ،مراکزتحقیقاتی سایرکشورها هم هنوزبه درمان قطعی برای این بیماری نرسیده اند.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه