سلام <br />سوالي كه از خدمتتون داشتم <br />برادر من cidp داره و پس از دوسال كنترل دوباره برگشته .. ميخوام بدون ايا درمان سلول بنيادي در مورد اين بيماران انجام ميشه؟ <br />ايا ورزش مذاوم ميتونه بهشون تو بهبودي كمك كنه ؟ <br />تا چه زماني كورتون مصرف كنند؟

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه